Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Blåbär med ”goda bakterier” dundermedicin för magen

2012-06-05

Blåbär och nyttiga bakterier är ett riktigt dundermedel för tarmen. Det menar forskaren Åsa Håkansson.

Hon har funnit att just denna kombination kunnat bromsa inflammation och skydda tarmens slemhinna mot sjukliga förändringar.

Blåbär är kända för att innehålla många nyttiga ämnen som fibrer, vitaminer och mineraler. Men bärens skal innehåller också polyfenoler – en sorts ämne som ofta förekommer i grönsaker och frukt, inte minst i mörka bär som röda druvor, björnbär, svarta vinbär och blåbär.

Yoghurt med blåbär
Foto: Colourbox

Fenolerna har inte bara en antioxidativ effekt utan är också antimikrobiella, dvs. har förmågan att döda bakterier. Därför kan de minska risken för inflammation i tarmen.

– Risken är dock att fenolerna även minskar koncentrationen av de ”goda” bakterierna i tarmen. Därför ville vi kombinera blåbär med nyttiga bakterier, förklarar Åsa Håkansson vid Lunds universitets avdelning för kirurgi i Malmö.

Samarbete med cancerforskare

Hon har gjort sina studier i samarbete med flera av de universitetsforskare som studerar vad som är nyttigt för tarmen. En studie har gällt patienter med ändtarmscancer som opererats och bestrålats för sin sjukdom. Strålningen kan dock skada även den friska slemhinnan.

Åsa Håkansson
Åsa Håkansson hoppas att blåbär och nyttiga bakterier ska kunna minska risken för strålskador hos tarmcancerpatienter. Foto: Roger Lundholm

Forskarna ville därför se om risken för skador kunde minskas om patienterna åt blåbär, havrekli och nyttiga bakterier varje dag före och under strålningsperioden.

– Studien är ännu inte avslutad, men vi hoppas på fina resultat. Detta kanske kan bli ett komplement till patienternas övriga behandling, menar Åsa Håkansson.

Hjälp vid tarminflammationer?

En annan studie har gällt råttor med en typ av tarminflammation som liknar ulcerös kolit. Likt mänskliga kolitpatienter löper dessa råttor ökad risk för cancer i tarmen. De djur som fått tillskott av blåbär och nyttiga bakterier visade sig dock ha en bättre tarmhälsa: hos dem var det färre delar av tarmen som förändrats på det sätt som utgör ett förstadium till cancer.

Tanken är att det företag som Åsa Håkansson samarbetar med ska utveckla kosttillskott med kombinationer av blåbär, bakterier och råg- eller havrekli. Troligen blir det olika produkter beroende på om den som ska ta dem är en tarmpatient eller en frisk person.

– Till skillnad från läkemedel, som kan ge oönskade biverkningar och som bara bör tas av dem som har den aktuella sjukdomen, kan de här kosttillskotten ätas av både sjuka och friska. Men de olika grupperna kan behöva lite olika kombinationer av dem, säger Åsa Håkansson. Hon lever själv som hon lär: dricker ofta blåbärsdrycker och strör blåbär på filen.

Text: INGELA BJÖRCK