Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Biverkningar vid cellterapi mot Parkinson förhindras

2010-07-02

nervcell

Parkinsonpatienter som behandlats med transplanterade celler kan drabbas av allvarliga biverkningar i form av ofriviliga rörelser. Forskare i Lund och London har nu visat att dessa biverkningar går att förhindra. Därmed har forskarna tagit ett steg närmare en välfungerande cellterapi vid Parkinsons sjukdom.

I studien som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine har forskare från Lund och London använt en speciell teknik för att avbilda hjärnan, så kallad positronemissionstomografi, på två patienter med Parkinsons sjukdom som transplanterades med fosterceller i Lund på 90-talet. Båda patienterna har blivit mycket bättre och kunnat sluta med klassisk L-dopa-behandling. Men transplantationen har även medfört att patienterna har utvecklat så kallade dyskinesier, de besvärliga ofrivilliga rörelser som är en typisk biverkan av Parkinson-behandling.

Minska frisättning av serotonin

– I avbildningen kunde vi se en onormalt hög täthet av nerver som använder signalsubstansen serotonin i det transplanterade området. Genom att använda ett läkemedel som blockerar frisättningen av signalsubstans från dessa nerver lyckades vi hämma dyskinesierna hos patienterna, berättar professor Olle Lindvall som tillsammans med professor Anders Björklund och docent Stig Rehncrona och kollegor i London ligger bakom forskningsstudien.

– Resultaten talar för att vi genom att minska antalet serotoninnerver i ett transplantat skulle kunna undvika att patienter som blivit transplanterade utvecklar dyskinesier.

– Den nya studien är ett genombrott i cellterapifältet för Parkinsons sjukdom eftersom att den visar att serotonerga nerver orsakar dyskinesier och att denna allvarliga biverkan kan behandlas och förhindras, fortsätter Olle Lindvall

Genombrott för cellterapin

Studien är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av cellterapi vid Parkinsons sjukdom genom transplantation av dopaminnerver från foster eller från olika typer av stamceller. Behovet av nya behandlingsmetoder vid Parkinsons sjukdom är stort. Trots att mer än 35 år har gått sedan behandlingen med L-dopa introducerades och revolutionerade behandlingen vid Parkinsons sjukdom är det fortfarande det viktigaste läkemedlet. Efter 2-5 år börjar behandlingen fungera sämre hos en majoritet av patienterna. I Sverige finns idag ungefär 15 000 patienter med Parkinsons sjukdom och 1 500-2 000 svenskar insjuknar varje år.

Text: JOHANNA SANDAHL

Bild: Dreamstime

Pressmeddelande från Lunds universitet 1 juli 2010