Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Behandling med undertryck gav bättre sårläkning

2012-08-06

Behandling med en bärbar apparat som skapar undertryck nästan halverar sårläkningstiden för patienter som fått gjort omfattande kärloperationer.

Det visar sjuksköterskan Christina Monsen vid Kärlkirurgiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i sin uppsats för magisterexamen.

– När en patient får gjort en kärloperation går läkarna ibland in via ljumsken. I ljumsken kan uppstå en sårinfektion. Den kräver manuell sårrengöring och noggrann omläggning och tar tid att läka, berättar hon.

Christina Monsen har jämfört patienter med djupa sårinfektioner i ljumsken efter kärlkirurgin.  Tio patienter som sköttes med traditionell såromläggning har jämförts med tio som behandlats med hjälp av en bärbar liten apparat, så kallad VAC-maskin som skapar undertryck. Vilken behandling de skulle få bestämdes genom slumpmässig lottning.

Halvering av läketiden

– De som fick behandling med undertryck läkte i snitt på 57 dagar. De som behandlades med traditionella omläggningar läkte på 104 dagar.

Antalet vårddagar inom slutenvården var likvärdig.

Patienter som får traditionella omläggningar är mer vårdkrävande inom slutenvården. De behöver täta omläggningar av fuktiga sår och många byten av patient- och sängkläder. VAC behandlingen torrlägger såren och samlar upp vätskeläckaget i en behållare.

– De som får vanliga omläggningar behöver få såren omlagda flera gånger om dagen den första tiden. Därefter minskas till dagliga omläggningar.

VAC patienterna däremot blir omlagda tre gången i veckan.

Hon mätte också livskvaliteten mellan och inom grupperna. Hon fann en fördel för VAC patienterna ur hygienisk synpunkt, men i övrigt var där ingen skillnad.

Används även inom andra områden

Christina Monsens studie kan få betydelse för andra grupper av patienter med sårläkningsbekymmer, exempelvis för patienter inom annan kirurgi och för diabetespatienter med fotsår.

Pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus, 16 juli 2012

VAC-svampen används vid infekterade sår efter en hjärtoperation
VAC-behandling har också använts vid till exempel infekterade sår efter en hjärtoperation. Läs mer i artikeln: "Undertryck läker svårläkta sår"; Klicka på bilden för att läsa artikeln.