Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bättre hälsa ger styrka att bli kvitt missbruk

2011-02-21
berusad kvinna
Foto: Dreamstime

Efter drygt ett år av förberedelser ska nu en helt ny modell för missbruksvård testas vid Beroendecentrum i Malmö. Förhoppningen är att behandlingen av alkohol- eller drogberoendet ska bli effektivare genom att patienterna samtidigt får intensivt stöd att förbättra sin hälsa genom rökstopp, motion och bättre kostvanor.

Hanne Tønnesen
Hanne Tønnesen. Foto: Kennet Ruona

– Det här känns som en fantastisk möjlighet, säger Hanne Tønnesen. Hon är överläkare vid Beroendecentrum i Malmö och professor i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet. Hanne Tønnesen leder också det internationella WHO-arbetet med hälsofrämjande sjukhus i Köpenhamn.

– Vi vet att de med bra hälsa klarar sig bättre. Så varför skulle man inte kunna förbättra behandlingsresultatet vid alkohol- eller drogberoende genom hälsofrämjande insatser? På så sätt kan patienterna få styrkan att bättre klara behandlingen.

Goda erfarenheter tillämpas på nya områden

För andra patientgrupper visar allt mer forskning att livsstilsförändringar kan ge goda resultat på både kort och lång sikt. Hanne Tønnesen berättar att hon tidigare har arbetat som kirurg och forskat kring hur exempelvis rökstopp och fysisk aktivitet dramatiskt kan förbättra operationsresultat.

– Nu tar vi dessa resultat vidare till vården av missbrukspatienter. Det är naturligtvis ett stort steg att försöka hjälpa dessa patienter att börja motionera, sluta röka och äta mer hälsosamt. Vi vet inte alls hur det kommer att tas emot. Men vi vill försöka göra detta eftersom vi vet att det har effekt.

Helhetstänkande inom vården

VIP-programmet som projektet kallas, innebär att patienterna får hjälp att förbättra sina levnadsvanor av Beroendecentrums personal genom regelbundna träffar och telefonrådgivning.

– VIP-programmet innebär en intensiv behandling för alla riskfaktorer och sjukdomar som patienten har samtidigt. Den modell vi arbetar efter har visat sig vara mycket effektiv för operationspatienter, berättar Hanne Tønnesen. Den har fem till tio gånger så stor effekt som enbart rådgivning.

Metoden bygger på att patienterna får intensivt stöd från specialister för att förbättra sina levnadsvanor under ett års tid. Det handlar om att få hjälp av en nutritionist för att äta bättre – antingen för att gå ner i vikt eller för att få bukt med undernäring. En sjukgymnast skräddarsyr ett träningsprogram och de som röker får hjälp att sluta röka.

– Vi vill också få en bättre bild av vilka sjukdomar som den här gruppen patienter ofta har utöver sitt missbruk, säger Hanne Tønnesen. Förutom leverskador kan det till exempel vara lungsjukdom som KOL, hjärtsjukdom och diabetes. Vi vill överbrygga den uppdelning som finns idag i medicinsk vård och psykiatrisk vård, och se på hela människans behov samtidigt.

Text: NINA HULT

Artikeln har tidigare varit publicerad i Nyhetsbrev för massmedia från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne, nr 1/2011.