Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Att förebygga hudcancer

2016-05-10

 

Mikael Klinker undersöker en patient
Foto: Roger Lundholm

Mellan 9 och 13 maj 2016 pågår Euromelanoma Day – en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer.  Här kan du läsa om forskning som görs för att bekämpa hudcancer.

Mot säkrare prognoser vid hudcancer

Samarbete mellan forskning och sjukvård gynnar hudcancerpatienter

Kombination kan stoppa spridning av hudcancer

Tejp kan förenkla hudcancerdiagnos

Störd cellkommunikation kan ligga bakom hudcancer

Så här minskar du risken för att få allvarlig hudcancer