Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Antihistamin minskar dödligheten vid bröstcancer

2015-06-01

mammografi

Skulle allergimedlet antihistamin kunna användas inte bara för att lindra allergier, utan också för att behandla cancer? Banbrytande fynd från Lunds universitet tyder på det.
 – Om resultatet håller också i vidare studier, så är detta det viktigaste resultat jag fått fram i hela mitt forskarliv! säger cancerforskaren och läkaren Håkan Olsson

Håkan Olsson presenterade sina nya rön lördagen den 30 maj vid den internationella cancerkongress som anordnas av ASCO, American Society of Clinical Oncology.

Immunterapi en användbar behandling mot cancer

haakan olsson
Håkan Olsson. Foto: Olle Dahlbäck

Han och hans medarbetare har samkört en rad olika register. De har studerat alla de nära 55 500 patienter med bröstcancer som fått sin diagnos under åren 2000-2008 i Sverige, och sett om patienternas överlevnad påverkats av läkemedel som inte hade med cancersjukdomen att göra.
Bakgrunden är att immunterapi idag är en användbar behandling av cancer. Nya läkemedel som påverkar immunförsvaret och dess signalsystem, bl a signalämnena interleukiner och cytokiner, har visat sig effektiva i många fall.

– Men det finns ju många andra läkemedel som påverkar immunförsvaret utan att vara avsedda just för cancer. Kunde de ha en effekt även mot cancer? Det var den fråga vi ville ha svar på, säger professor Håkan Olsson.

Effekten av antihistamin nästan lika stark som effekten av cellgifter

Forskarna tittade på en rad läkemedel mot autoimmuna sjukdomar samt immunrelaterade sjukdomar som allergier. De nyare antihistaminerna, som används mot allergier, utmärkte sig starkt i undersökningen: bröstcancerpatienter som använt antihistaminer hade en bättre överlevnad än patienter som inte gjort det. Kopplingen fanns där oavsett patienternas ålder, allergiform, tumörstadium och om tumören varit östrogenberoende eller inte.

– Effekten av antihistamin är nästan lika stark som effekten av cellgifter! Och då ska man tänka på att antihistaminerna är läkemedel som prövats under lång tid och inte har några biverkningar. Om jag varit bröstcancerpatient är det ingen tvekan om att jag velat ha en sådan behandling, menar Håkan Olsson.

Har sökt patent på användningen

Resultaten ska nu följas upp på olika sätt, så att man kan se om de verkligen är så revolutionerande som det verkar. Registerstudien ska byggas ut så att den går ända fram till 2013-2014 och omfattar hela 100 000 bröstcancerpatienter. Håkan Olsson hoppas också kunna göra ett försök där slumpvis utvalda patienter behandlas med antihistaminer, medan en kontrollgrupp av jämförbara patienter inte får denna behandling. En sådan studie kan, beroende på ambitionsnivå, omfatta mellan 800 och 2500 patienter och kosta uppåt 30 miljoner kr.

För att kunna driva forskningen vidare har lundagruppen sökt patent på användningen av antihistaminer för behandling av cancer. Läkemedelsföretagens patent gäller bara medlens användning mot allergier, och har dessutom ibland löpt ut.

– Vi är inte ute efter att tjäna pengar. Men om någon annan söker patent på antihistaminer mot cancer riskerar vi att få betala dyra pengar för att studera medlens effekt, och det skulle bromsa forskningen, förklarar lundaforskaren.

Text: INGELA BJÖRCK

Nyhet från Medicinska fakulteten vid Lunds universtiet, 1 juni 2015