Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Än är hoppet inte ute för diabetesvaccinet GAD

2011-06-16
blodsockermätning
Foto: Dreamstime

Trots det nedslående resultatet att försöka behandla barn som insjuknat i typ 1 diabetes med GAD-vaccin är inte behandlingen helt avskriven. DIAPREV-IT, undersökningen där friska högriskbarn vaccineras, fortsätter som planerat och nu med mer pengar i ryggen.

– Jag har fortfarande förhoppningar om att GAD-vaccinet ska fungera, säger Helena Elding Larsson.
Hon är barnläkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö och forskare på Lunds universitets Diabetescenter och det är hon som leder forskningsprojektet DIAPREV-IT. Också den amerikanska organisationen Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF), världens största finansiär av forskning om typ 1 diabetes, tror på DIAPREV-IT.Helena Larsson

 

I dagarna beviljade de drygt tre miljoner kronor (495 000 dollar) i ett treårigt anslag till DIAPREV-IT.

I början av maj rapporterade företaget Diamyd, som tillverkar GAD-vaccinet, att försöket att hejda förstörelsen av de insulinproducerande betacellerna hos barn som nyligen insjuknat i typ 1 diabetes inte hade något positivt resultat (se länk intill). Därmed var den europeiska delen av studien avslutad. Resultatet från en likadan undersökning i USA väntas först om ett år.

Förutsättningarna för GAD-vaccinet i DIAPREV-IT är annorlunda.
DIAPREV-IT är den första och hittills enda undersökningen där friska barn med hög risk att insjukna vaccineras. Barnen ska ha riskgener för typ 1 diabetes och minst två antikroppar mot betacellerna, vilket är ett tecken på att immunsystemet har börjat angripa cellerna.

– Vi vet att risken att de ska insjukna då är mycket stor, säger Helena Elding Larsson.

Det är först när merparten av alla betaceller har gått under som sjukdomen bryter ut.

– Och eftersom vi vaccinerar barnen tidigare i sjukdomsprocessen har de fler betaceller kvar att rädda. Det borde innebära att chansen att vaccinet ska ha effekt är större.

En annan skillnad som kan ha betydelse är att en del av barnen är yngre. Gränsen i DIAPREV-IT är satt till fyra år.

– Först efter fem år vet vi om detta fungerar eller inte och om det gör det måste en större undersökning bekräfta resultatet, säger Helena Elding Larsson och fortsätter.

– Eftersom GAD-vaccinet inte har några biverkningar tycker jag att det vore fel att inte fullfölja DIAPREV-IT. Det finns en möjlighet att det lyckas och den möjligheten kan vi inte försitta.

Text: TORD AJANKI

Pressmeddelande från Medicinska fakulteten, Lunds universitet 16 juni 2011