Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ämnen i kaffe kan skydda mot återfall i bröstcancer

2015-04-20

COLOURBOX4466129_coffee

Flera forskningsstudier har visat att kaffe har en skyddande effekt mot bröstcancer. Nu bekräftar en ny studie, som publiceras i tidskriften Clinical Cancer Research, att kaffe hämmar tillväxten av tumören och minskar risken för återfall hos kvinnor som fått diagnosen bröstcancer och behandlas med läkemedlet tamoxifen. (IKVL)

Studien, som är en uppföljning av de resultat som forskarna kom fram till för två år sedan, är gjord vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, i samarbete med forskare i England.

Två koppar kaffe halverade risken

– Nu har vi till skillnad från den tidigare studien kombinerat information om patienternas livsstil och klinisk data från ett utökat material om 1090 bröstcancerpatienter, med studier på bröstcancerceller. Studien visar att bland de drygt 500 tamoxifen-behandlade kvinnorna, hade de som druckit minst två koppar kaffe om dagen endast hälften så stor risk för återfall jämfört med de som drack en mindre mängd kaffe eller inget kaffe alls, berättar forskarna Ann Rosendahl och Helena Jernström, som tillsammans med Jeff Holly och hans forskningsteam i Bristol kommit fram till resultaten.

– Studien visar dessutom att de som drack minst två koppar kaffe om dagen, hade mindre tumörer och lägre andel hormonberoende tumörer. Något vi såg redan i samband med att patienterna fick sin bröstcancerdiagnos.

Viktigt att ta ordinerade mediciner

Forskarna har i cellstudien tittat närmare på två ämnen som vanligtvis finns i det kaffe som vi dricker i Sverige, koffein och koffeinsyra.

– Bröstcancercellerna reagerade på de här ämnena, särskilt på koffein, med minskad celldelning och en ökad celldöd, inte minst i kombination med tamoxifen. Det visar att de här ämnena har en påverkan på bröstcancercellerna och stänger av signalvägar som cancercellerna behöver för att växa.

Forskarna visar både hos bröstcancerpatienter och på cellnivå att kaffe tycks förstärka behandlingseffekten av tamoxifen, men understryker vikten av att ta ordinerade mediciner.

– De är oerhört viktigt, men tycker man om kaffe och dessutom tar tamoxifen, finns det ingen anledning att sluta dricka kaffe. Det räcker ju dessutom med två koppar per dag.

Text: OLLE DAHLBÄCK
Foto: Colourbox

Nyhet från Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet, 17 april 2015