Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Allergikonsulenter hjälper till att minska allergirisker

2014-06-09
skolmat
Foto: Colourbox

Det enda sättet att undvika allergibesvär är att helt hålla sig borta från det man inte tål. Men det är inte alltid så lätt. Mögelsporer och dammpartiklar med kvalster kan finnas i luften du andas. Och maten du serveras i skolan kan innehålla något du inte tål.

Nästan alla som möter barn och ungdomar berörs på något sätt av allergier. Uppskattningsvis har var tredje skolelev någon form av allergi eller överkänslighet.

Besvären varierar från lindriga till mycket allvarliga, men gemensamt är att det behövs kunskap för att klara av de problem som kan uppstå i vardagen.

Frågor man kan behöva hjälp med

Det kan till exempel handla om att det i nästan varje skolklass finns något barn som alltid bär med sig en adrenalinspruta om de av misstag skulle få i sig mat de inte tål och då kan få en livshotande allergichock. Som lärare eller kompis behöver du veta var adrenalinsprutan finns och hur den fungerar om det värsta skulle hända.

Det kan också vara mögel, kvalster eller pollen som utlöser ett astmaanfall. Vad gör du om ditt barn, din kompis eller din elev knappt kan andas längre …? Och hur förebyggs det – är det kanske städningen i skolan som är dålig, eller behöver ventilationen ses över? Ett fuktigt och varmt inomhusklimat kan ge astmabesvär på grund av mögel och kvalster.

Therese Sterner
Therese Sterner är samordnande allergisjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus och arbetar för hela Södra sjukvårdsregionen. Foto: Roger Lundholm

– Det är också viktigt att fundera på hur de barn och ungdomar som har svåra allergier får hjälp att klara av sin allergi. Ju äldre de blir desto mer ska de klara av på egen hand. Får de inte rätt stöd finns en risk att de ständigt bär med sig en rädsla för att drabbas av en livshotande allergichock, säger Therese Sterner när jag träffar henne på barnallergimottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Hon arbetar för hela södra sjukvårdsregionen som samordnande allergisjuksköterska.

Allt färre allergikonsulenter

Allergikonsulenter har en samordnande roll när det gäller allergiarbetet i en region. Therese Sterner är en av tio allergikonsulenter i landet och delar sin tid mellan att hålla utbildningar för vård- och skolpersonal, och att göra hembesök hos patienter.

– För några år sedan var vi drygt dubbelt så många, berättar Therese Sterner. Nu ringer det människor från andra delar av landet till oss få som finns kvar. Det kan vara både föräldrar och kommuner som behöver vår experthjälp för att reda ut svåra allergier. Många gånger är det först vid ett hembesök vi hittar förklaringen till allergibesvären. Något som få inom vården numera hinner med.

skolkorridor
Foto: Colourbox

Förebyggande arbete som sparar pengar och lidande

Förutom de besvär och den oro som allergierna orsakar de som drabbas, är också kostnaderna för samhället stora. Medicineringen är dyr och skulle exempelvis en allergichock inträffa handlar det om ett livshotande tillstånd med akut sjukhusvård.

– De senaste åren har vi varit relativt förskonade i Sverige när det gäller dödsfall bland barn och ungdomar orsakade av allergier, men förutsättningen för det är att kunskapen om allergier ständigt hålls aktuell, säger Therese Sterner. Både hos barnen och ungdomarna själva, hos föräldrarna, lärare, vårdpersonal och inte minst de beslutsfattare som tilldelar resurser till vården.

På senare år har resurserna till specialister inom allergi – allergisjuksköterskor och allergiläkare – minskat kraftigt.  Detta trots att allergierna ökar hela tiden bland de yngre och att den samhällsekonomiska kostnaden är enorm.

– Förebyggande insatser lönar sig snabbt i form av mindre lidande hos de drabbade och minskade kostnader för både sjukvård och mediciner, säger Therese Sterner avslutningsvis.

Text: NINA NORDH