Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ägg som handelsvara

2012-11-06

Ägg i kartong

Foto: Roger Lundholm

Fattiga kvinnor som luras till att sälja sina ägg till en orimligt låg ersättning, utan ordentlig information om eventuella risker och biverkningar och som kanske får men för livet – det har väl inget med oss i Sverige att göra eller…?

 – Vi ska inte tro att vi i lilla Sverige inte har något att göra med den gråzonsartade eller till och med illegala handeln med ägg. Vi är också en del av den globala reproduktionsturismen, säger Susanne Lundin, professor i etnologi vid Lunds universitet. Hon forskar om fertilitets- och organturism.

Barnlösa som längtar efter barn kan idag bli hjälpta av olika tekniker, bland annat IVF (in vitro- fertilisering) där ägget befruktas med spermier utanför kroppen och förs sedan in i kvinnans livmoder. Beroende på vad som är orsaken till barnlösheten kan ägget eller spermierna komma från en donator.

Susanne Lundin
Susanne Lundin, professor i etnologi vid Lunds universitet. Foto: Roger Lundholm.

Stor brist på donerade ägg

Provrörsbefruktning med donerade ägg är tillåten i Sverige sedan 2003 men det råder stor brist på donerade ägg. Väntetiden för behandling är i genomsnitt mellan ett och två år.

Aleksander Giwercman, klinikchef vid Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus i Malmö, skriver i en debattartikel i Sydsvenskan (19 mars 2012) att ”en stor del av förklaringen till att det i Sverige är svårt att rekrytera kvinnor som vill donera ägg är att de har fått för lite betalt”. Han menar vidare att ”den orimligt långa väntetiden på äggdonation gör att många barnlösa par väljer att åka till privata kliniker i Baltikum eller Spanien vilka erbjuder behandling omgående.”

Gråzon och illegal handel

Att söka hjälp för barnlöshet är inget nytt. Idag finns olika tekniker som kan göra det möjligt att bli förälder men dessa tekniker har samtidigt skapat ett behov av och en brist på donerade ägg. Detta har i sin tur lett till utveckling av s.k. reproduktionsturism då kvinnor reser utomlands för behandlingar som de av en eller annan anledning inte kan få i hemlandet. Det kan ske under helt lagliga former men i kombination med fattigdom och korruption har reproduktionsturismen i många fall hamnat i en gråzon eller utvecklas till helt illegal handel.

Susanne Lundin har i sitt arbete bland annat intervjuat kvinnor som donerat ägg, för att ta reda på hur dom upplevt situationen och om dom har känt sig utnyttjade. Hennes forskning visar att fattiga kvinnor världen över utnyttjas av halvlegala och illegala aktörer att sälja sina ägg till underpris och utan ordentlig information om ingreppet. De barnlösa kvinnorna som söker sig till klinikerna får betala kanske femtio gånger så mycket för en behandling. Mellanskillnaden går till kliniken.

Onaturligt blir naturligt och tillåtet

Handel med ägg är förbjudet enligt svensk lag men det är tillåtet att köpa behandling i andra länder. Därför är det inte ovanligt att svenska läkare råder barnlösa att söka hjälp utomlands.

Något som också är specifikt med dagens samhälle är ekonomiseringen av kroppen som gör att vi idag accepterar att vi köper oss hälsa eller föräldraskap. Dessutom har synen på vad som är naturligt respektive onaturligt ändrats.

– När provrörsbefruktningen kom blev det ett ramaskri då det sågs som onaturligt. I takt med att lagen tillåtit nya tekniker, har även synen på vad som är naturligt ändrats. Äggdonation, som lagen definierade som onaturlig och därför förbjöd, är idag tillåten och ses som naturlig. Sådana kulturella omförhandlingar sker i alla tider och samhällen, säger Susanne Lundin och fortsätter.

Del av något mycket större

– Vi måste dessutom vara medvetna om att reproduktionsteknologin är del av något mycket större – som forskning på embryon, stamceller osv. Det är därför inte bara barnlösa som kan vara intresserade av att köpa ägg – läkemedelsindustrin är intresserad och det öppnar för en mycket större marknad.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ