Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

3D-teknik hittar fler brösttumörer

2012-01-04

När man tar en vanlig tvådimensionell röntgenbild av en brösttumör finns det en risk att tumören döljs bakom den friska vävnaden i bröstet. Tredimensionella röntgenbilder minskar den risken. Det visar radiofysikern Pontus Timberg vid Skånes universitetssjukhus i Malmö som nyligen lade fram sin avhandling vid Lunds universitet.

– Med en tredimensionell högupplöst röntgenbild får man bättre information om vad som döljer sig i vävnaden.

Pontus Timberg har i sitt arbete simulerat tumörer och testat olika bildförhållanden.

– Jag har varierat typen av tumörer med anspråk på storlek och kontrast, och jämfört detektionen av dessa mellan tvådimensionell mammografi och det nya sättet, säger han.

Med den teknik som används idag riskerar 15-30 procent av bröstcancerfallen att förbli oupptäckta.

I ett av sina arbeten har Pontus Timberg studerat radiologernas ögonrörelser när de granskar röntgenbilder.

– En tredimensionell bröstbild som visas i horisontellt läge är bättre anpassat för granskarens synfält, säger Pontus Timberg och jämför med dagens breda tv-apparater.

Metoden som han disputerat på, kallad brösttomosyntes, är säkrare, men är mer kostsam och tidskrävande än den tvådimensionella metoden. Den kräver också väsentligt större lagringskapacitet än dagens system.

Avhandlingen heter ”Breast Tomosynthesis, aspects on detection and perception of simulated lesions”. Den är framlagd vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Artikeln har tidigare varit publicerad i Nyhetsbrev för massmedia nr 7/2011 från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne.