Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

3D-teknik hittade fler bröstcancertumörer

2015-11-19

Det går att upptäcka fler bröstcancertumörer med hjälp av så kallad brösttomosyntes. Forskare vid Lunds universitet visar att metoden kan vara ett intressant alternativ till traditionell, tvådimensionell mammografiscreening. 

kristina_laang_small
Kristina Lång. Foto: Privat

Kristina Lång, doktorand vid institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, och röntgenläkare vid Skånes universitetssjukhus, har undersökt huruvida tredimensionell brösttomosyntes skulle kunna användas för screening av större grupper av kvinnor, istället för den tvådimensionella mammografiscreeningen som är standard i svensk sjukvård idag.

En nackdel med 2D-tekniken är att all information samlas i en och samma bild, och att överlappande vävnad därmed riskerar att dölja eller försvåra upptäckten av en eventuell tumör. Brösttomosyntes löser problemet genom en tredimensionell avbildningsteknik där röntgenapparaten sveper i en båge över bröstet och tar ett flertal bilder som visar olika snittytor av bröstet.

Tomosyntesen hittade 21 fler tumörer på 7 500 kvinnor

I en större studie som omfattade 7 500 kvinnor jämfördes de båda teknikerna, och resultaten visade att det gick att upptäcka fler tumörer med 3D-tekniken. 8,9 cancertumörer per 1000 kvinnor upptäcktes med brösttomosyntes. Motsvarande siffra för tvådimensionell mammografiscreeing stannade på 6,3 vilket innebär att tomosyntesen hittade 21 fler tumörer.

I avhandlingen undersöktes även bröstcancertumörer som bara hade upptäckts med den ena av de båda jämförda metoderna (2D- resp. 3D-röntgen), med målet att öka kunskapen hur bildinformationen för respektive teknik ska tolkas.

Den lilla stråliga tumören, centralt i bröstet, framträder bättre på tomosyntesundersökningen. Foto: Ingvar Andersson

Den lilla stråliga tumören, centralt i bröstet, framträder bättre på tomosyntesundersökningen. Foto: Ingvar Andersson

Vertikalt eller horisontellt läge på bilden spelar roll

Det framkommer också att granskning av bilderna i horisontellt läge istället för vertikalt som är brukligt, kan ge bättre förutsättningar och kortare tider för röntgenläkarnas granskning av screeningbilderna. Effektivare bildgranskning är av stort intresse eftersom den längre granskningstiden vid brösttomosyntes är en av de stora stötestenarna inför en bred lansering av metoden.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Nyhet från Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, november 2015.