Ny avancerad magnetkamera till Lund

Share |

I dagarna har kontrakt tecknats på en magnetresonansutrustning som blir den enda i sitt slag i Sverige. Med denna kraftfulla magnetkamera på sju tesla, 7 T, kommer forskarna att kunna studera exempelvis hjärnan och dess sjukdomar med mycket hög upplösning. Kameran är det senaste tillskottet till Lund University Bioimaging Center och kommer att bli en nationell resurs för forskare i hela Sverige.

Magnetkameran med en fältstyrka på sju tesla kommer att användas för undersökningar av människa. Sju tesla är en av de högsta fältstyrkorna som används för undersökningar med magnetkamerateknik på människor i dag.

Studera tidiga sjukdomsförlopp

Med en sjutesla-kamera kommer forskarna att kunna studera hjärnan med mycket hög upplösning. Förhoppningen är också att kunna studera multipel skleros på ett mycket tidigt stadium och att se de första tecknen på hjärnförändringar vid Alzheimers sjukdom. Detta skulle kunna öppna möjligheter för både tidigare och effektivare behandling. Kameran kommer även att kunna användas för att studera andra delar av kroppen. Sjukdomar i leder och extremiteter liksom cancer i olika delar av kroppen kommer att kunna studeras med hittills oöverträffad teknik.

Forskargrupperna står redan idag i kö för att få tillgång till tekniken vid Lund University Bioimaging Center och Freddy Ståhlberg, professor i MR-fysik och centrets chef, räknar med ett mycket stort intresse även för högfältskameran.

Samarbete med många

– Beslutet om det nationella centrat har försiggåtts av ett tätt samarbete mellan Lunds universitet, Medicinska fakulteten och Region Skåne liksom mellan forskarna i Lund/Malmö och kollegor vid universiteten och universitetssjukhusen i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Linköping. Utan detta goda samarbete såväl lokalt som nationellt hade en infrastruktur av denna storleksordning inte gått att genomföra, konstaterar Freddy Ståhlberg.

Kameran finansieras till 90% av Vetenskapsrådet och till c:a 10% av Lunds universitet och kommer att vara en nationell resurs som ska användas av forskargrupper från hela Sverige. Häromveckan beslutade också vårdproduktionsberedningen i Region Skåne att investera i byggandet av anläggningen med 18 miljoner kronor för 2012 och 12 miljoner för 2013.

Text: JOHANNA SANDAHL

Ett pressmeddelande från Lunds universitet, 22 februari 2012

En kommentar till “Ny avancerad magnetkamera till Lund”

  1. Janeric Engström skriver:

    Jag vill gratulea LUBC till ännu ett betydelsefullt steg!

Freddy Ståhlberg

Professor Freddy Ståhlberg, ledare för Lunds universitets medicinska bildcentrums (LBIC, Lund University Bioimaging Center). Foto: privat bild.LBIC

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

”Det är som att titta in i hjärnan med ett mikroskop”

FAKTA om bioimaging - bildmedicin

Att kunna avbilda vad som sker i människans inre blir allt viktigare för såväl medicinsk forskning som för sjukvården. Det finns idag flera tekniker för att göra detta, utan att göra någon som helst ingrepp i personen, eller försöksdjuret, som undersöks.
De tekniker som används är magnetresonans (MR), enkelfotons- och positronsemissionstomografi (SPECT, PET) och datortomografi (CT). Dessa bildtekniker har många fördelar. En är att det går att studera hur kroppen och vävnaden fungerar, inte bara hur den ser ut och är strukturerad. En annan fördel är att ett försöksdjur kan användas flera gånger istället för att avlivas efter ett försök. Bildmedicin kan användas inom många olika forskningsområden, exempelvis neuro och cancerforskning.

FAKTA om Lund University Bioimaging Center

Lund University Bioimaging Center öppnades 2010 för användare. Här finns en maskinpark för bildmedicin, bioimagning, som saknar motsvarighet i Sverige. Inom Lund University Bioimaging Center finns nu avancerade magnetkameror för studier av vävnadsprover, djur och människor, och två scanningsutrustningar av typerna PET/CT och SPECT/CT för djurförsök. Centret och dess utrustning finansieras av Lunds universitet och Region Skåne samt Vetenskapsrådet, Wallenbergstiftelsen, och flera

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede
Omvårdnad av äldre
Ett värdigt liv och ett värdigt slut – Tema äldres hälsa del 2

Vad forskar du om?