Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny avancerad magnetkamera till Lund

2012-02-22

I dagarna har kontrakt tecknats på en magnetresonansutrustning som blir den enda i sitt slag i Sverige. Med denna kraftfulla magnetkamera på sju tesla, 7 T, kommer forskarna att kunna studera exempelvis hjärnan och dess sjukdomar med mycket hög upplösning. Kameran är det senaste tillskottet till Lund University Bioimaging Center och kommer att bli en nationell resurs för forskare i hela Sverige.

Magnetkameran med en fältstyrka på sju tesla kommer att användas för undersökningar av människa. Sju tesla är en av de högsta fältstyrkorna som används för undersökningar med magnetkamerateknik på människor i dag.

Studera tidiga sjukdomsförlopp

Med en sjutesla-kamera kommer forskarna att kunna studera hjärnan med mycket hög upplösning. Förhoppningen är också att kunna studera multipel skleros på ett mycket tidigt stadium och att se de första tecknen på hjärnförändringar vid Alzheimers sjukdom. Detta skulle kunna öppna möjligheter för både tidigare och effektivare behandling. Kameran kommer även att kunna användas för att studera andra delar av kroppen. Sjukdomar i leder och extremiteter liksom cancer i olika delar av kroppen kommer att kunna studeras med hittills oöverträffad teknik.

Forskargrupperna står redan idag i kö för att få tillgång till tekniken vid Lund University Bioimaging Center och Freddy Ståhlberg, professor i MR-fysik och centrets chef, räknar med ett mycket stort intresse även för högfältskameran.

Samarbete med många

– Beslutet om det nationella centrat har försiggåtts av ett tätt samarbete mellan Lunds universitet, Medicinska fakulteten och Region Skåne liksom mellan forskarna i Lund/Malmö och kollegor vid universiteten och universitetssjukhusen i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Linköping. Utan detta goda samarbete såväl lokalt som nationellt hade en infrastruktur av denna storleksordning inte gått att genomföra, konstaterar Freddy Ståhlberg.

Kameran finansieras till 90% av Vetenskapsrådet och till c:a 10% av Lunds universitet och kommer att vara en nationell resurs som ska användas av forskargrupper från hela Sverige. Häromveckan beslutade också vårdproduktionsberedningen i Region Skåne att investera i byggandet av anläggningen med 18 miljoner kronor för 2012 och 12 miljoner för 2013.

Text: JOHANNA SANDAHL

Ett pressmeddelande från Lunds universitet, 22 februari 2012