Hjärnans minnescentral växer till efter elchocker

Share |

Om det får igång ditt hjärta accepterar du mer än gärna en elstöt mot bröstet. Elchocker mot djup depression väcker andra känslor. Nu visar emellertid den första studien på människa att hjärnans första instans för att befästa minnet, hippokampus, växer till vid så kallad elektrokonvulsiv terapi, ECT.  

Det senaste halvårets debatt om minnesförluster efter behandling med ECT har väckt stor debatt och krav på bättre kontroll.

Vid djup depression

– Det är utmärkt, säger professor Aki Johanson vid Lunds universitet och Psykiatri Skåne. Det allra viktigaste vid behandling med ECT är att den sker på rätt diagnos.  

I exempelvis Lund behandlas omkring tio personer per vecka med ECT. De får åtta behandlingar under loppet av en månad. Gemensamt för dem är att de lider av djup depression, en sjukdom som i många fall kan leda till självmord.

Nervceller nybildas

– Men det är också en sjukdom som i sig ger minnesförluster, påpekar Aki Johanson.  

Hennes kollega professor Anders Tingström har i tidigare djurförsök visat att ECT befrämjar tillväxten av hippokampus. Nervceller nybildas och antalet blodkärl ökar. Nu visas för första gången att tillväxten av hippokampus stimuleras även hos människa. Aki Johansons forskarlag har undersökt 20 patienter med bland annat magnetkamera och neuropsykologiska test.

Bättre minne

– Vi mäter minnesfunktionen före ECT, en vecka efter, efter ett halvår och efter ett år.  

Minnet är sämre en vecka efter behandlingen, vilket är förväntat. Men efter ett halvår är det bättre än före behandlingen och efter ett år ännu lite bättre. ECT normaliserar balansen mellan hjärnans signalsubstanser. Serotonin och dopamin ökar och den höga halten av noradrenalin minskar.

Rätt individer ska behandlas

– De allra flesta blir bättre efter behandling med ECT. En absolut förutsättning är emellertid att den ges till rätt individ, personer som lider av svåra depressiva tillstånd, säger Aki Johanson.

Text: PER LÄNGBY

4 kommentarer till “Hjärnans minnescentral växer till efter elchocker”

 1. make till en drabbad patient skriver:

  Ni vet inte vad ni pratar om. I vårt fall efter 38 st ECT under sju månanders tid hade hippokampus volym minskat och fick en bestående global minnesförlust av 47 års minnen och livs erfarenhet.

  Besviken make

 2. Peter Larsson skriver:

  Hej!

  Det finns många problem kring ECT.

  Se denna hemsida: http://www.elchocker.se/

  Många människor har fått skador efter elchocker oavsett vad auktoriteten säger.

  // Peter

 3. Anonym skriver:

  Det är hemskt att man inte tar hänsyn till alla de människor som har skadats av ECT.

  Se denna sida: http://www.elchocker.se/

  De långsiktiga verkningarna av ECT behöver verkligen utredas ordentligt av en oberoende kommission.

  /Peter

 4. Mikael O. Bonnier skriver:

  Jag tvivlar på att undersökningen är gjord på ett korrekt sätt. Ni skriver att nervceller bildas i hippocampus efter ECT, men enligt kurslitteraturen på läkarprogrammet ”Neuroscience” av Purves så dör nervceller i hjärnbarken och enligt en rysk forskningsrapport (som refereras från engelska Wikipedia) så dör nervceller i hippocampus p.g.a. ECT. Jag tolkar det så att nervceller dör i hjärnbarken och hippocampus direkt eller i nära anslutning till ECT. Den enda delen (så vitt jag vet) i den mänskliga hjärnan där nervceller kan nybildas är hippocampus. Att det nybildas nervceller efter en omfattande celldöd p.g.a. ECT ser jag som ett desperat reparationsförsök av kroppen. Troligen kan skadan på hippocampus p.g.a. ECT inte repareras helt. Om t.ex. en bestämd del av hippocampus dör då kan den inte växa ut igen, lika lite som en avhuggen arm kan växa ut. Nervcellsdöden i hjärnbarken p.g.a. ECT kan kroppen aldrig reparera eftersom nervceller inte kan dela sig där. Den enda förbättring som kan ske gällande hjärnbarken är att den ECT:ade lär sig att leva med skadorna.

  Eftersom ni inte diskuterar detta scenario i er rapport så har ni heller inte tagit hänsyn till det.

Aki Johanson är professor i neuropsykologi och forskar om hur hjärnan påverkas av olika behandlingar vid depression för att kunna förbättra diagnostik och behandling hos patienter med psykiska sjukdomar. (Foto: Kennet Ruona)  

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Hjärnans påverkan vid depression

Vårdguiden om ECT

Vårdguiden om depression

1177 om depression

Vetenskaplig information

Forskargruppens hemsida

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Med fokus på bipolär sjukdom
Med fokus på bipolär sjukdom
Deltagarna för forskningen framåt
Deltagarna för forskningen framåt
Universitetshuset i Lund. Foto: Mikael Risedal
Nya professorer vid Medicinska fakulteten ht 2014
Röntgenbild av knä. Foto: Colourbox
Benskörhet drabbar många

Vad forskar du om?