Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hjärnans minnescentral växer till efter elchocker

2010-06-04

Om det får igång ditt hjärta accepterar du mer än gärna en elstöt mot bröstet. Elchocker mot djup depression väcker andra känslor. Nu visar emellertid den första studien på människa att hjärnans första instans för att befästa minnet, hippokampus, växer till vid så kallad elektrokonvulsiv terapi, ECT.  

Det senaste halvårets debatt om minnesförluster efter behandling med ECT har väckt stor debatt och krav på bättre kontroll.

Vid djup depression

– Det är utmärkt, säger professor Aki Johanson vid Lunds universitet och Psykiatri Skåne. Det allra viktigaste vid behandling med ECT är att den sker på rätt diagnos.  

I exempelvis Lund behandlas omkring tio personer per vecka med ECT. De får åtta behandlingar under loppet av en månad. Gemensamt för dem är att de lider av djup depression, en sjukdom som i många fall kan leda till självmord.

Nervceller nybildas

– Men det är också en sjukdom som i sig ger minnesförluster, påpekar Aki Johanson.  

Hennes kollega professor Anders Tingström har i tidigare djurförsök visat att ECT befrämjar tillväxten av hippokampus. Nervceller nybildas och antalet blodkärl ökar. Nu visas för första gången att tillväxten av hippokampus stimuleras även hos människa. Aki Johansons forskarlag har undersökt 20 patienter med bland annat magnetkamera och neuropsykologiska test.

Bättre minne

– Vi mäter minnesfunktionen före ECT, en vecka efter, efter ett halvår och efter ett år.  

Minnet är sämre en vecka efter behandlingen, vilket är förväntat. Men efter ett halvår är det bättre än före behandlingen och efter ett år ännu lite bättre. ECT normaliserar balansen mellan hjärnans signalsubstanser. Serotonin och dopamin ökar och den höga halten av noradrenalin minskar.

Rätt individer ska behandlas

– De allra flesta blir bättre efter behandling med ECT. En absolut förutsättning är emellertid att den ges till rätt individ, personer som lider av svåra depressiva tillstånd, säger Aki Johanson.

Text: PER LÄNGBY