Publicerad
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Psykisk (o)hälsa
Nyckelord: , , ,

Visa faktaruta!
ungdomar

Foto: Colourbox

Att under perioder i livet må psykiskt dåligt kan vara helt okej, men tyvärr har vi ofta svårt för att prata om det här. Den psykiska ohälsan ökar bland unga och påverkar inte bara den person som det gäller utan många gånger även omgivningen.

Vart vänder jag mig när jag behöver stöd och hur kan jag hjälpa andra som mår dåligt? Region Skåne vill i fyra olika podavsnitt under en diskussion ledd av bland annat Kattis Ahlström skapa debatt och förståelse för livets upp och nedgångar.

Lyssna på poddarna här