Andning och skelett stärks av fysisk träning

Share |

fysisk träning hjälper vid cystisk fibros

Att träna hjälper CF-patienter att få upp slem, men också att behålla sin hållning och rörlighet. Foto: Johnér

Sedan början av 1980-talet används i Sverige regelbunden fysisk träning i behandlingen av patienter med cystisk fibros, en medfödd sjukdom som i dag saknar bot. I en pågående studie kan forskare nu konstatera att den fysiska behandlingen inte bara gör det lättare för CF-patienter att bli av med det sega slemmet i luftvägarna. Risken att drabbas av benskörhet tycks dessutom elimineras nästan helt.

I Lundastudien har forskarna undersökt bentätheten på 68 vuxna CF-patienter för att kontrollera kvaliteten på deras skelett. Endast en patient klassades som benskör.

– Det är sannolikt ett resultat av många års behandling med fysisk aktivitet. I Sverige ser vi i dag knappast några CF-patienter med skelett- eller muskelsmärtor, säger Louise Lannefors, sjukgymnast vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Den svenska modellen

Utomlands behandlas CF på andra sätt. I t.ex. USA är fysisk träning ovanligt, medan det i stället är vanligt med en sorts kompressorkopplade västar som ”bankar på” patienternas bröstkorg för att hjälpa dem att få upp slem. Där är benskörhet ett stort problem.

– I många länder används fysisk träning bara som rehabilitering när patienten fått riktigt dålig kondition. I Sverige tror vi istället på förebyggande behandling med fysisk träning.

Louise Lannefors

Louise Lannefors hjälper CF-patienter att vara fysiskt aktiva. Foto: Roger Lundholm

Den svenska modellen med regelbundna konditions-, styrke- och rörlighetsövningar har fler positiva effekter.

Skyddar mot infektioner och smärta

– Fysiskt aktiva patienter verkar få ett bättre skydd mot infektioner och inflammationer. Rörlighets- och styrketräningen gör också att de kan behålla rörligheten i bröstkorgen och skulderpartiet. Det hjälper dem inte bara att effektivt få ut slem, utan också att kunna behålla kroppshållningen och slippa smärtor från muskler och skelett, säger Louise Lannefors.

När forskarna studerade den fysiska arbetsförmågan hos CF-patienterna kunde man konstatera att deras medelvärde var 99,9 procent, jämfört med det förväntade värdet 100 procent hos friska personer.

– Det är så bra siffror så att folk knappast tror det är sant.

Lund världsledande

I Lund var man för snart 30 år sedan först med att avveckla den gamla passiva behandlingen för CFpatienter till förmån för en behandling som inbegrep fysisk träning med rörlighetsövningar. I dag är Lund ett av de ledande CF-centren i världen.

– Daglig träning tar mycket tid. För väldigt unga patienter gör vi individuellt tidseffektiva träningsprogram som delvis tar med föräldrar och syskon och som hela tiden anpassas till familjernas vanor och patientens hälsa. Egentligen är det bara fantasins begränsning hos sjukgymnasten som avgör hur ett program kan se ut, säger Louise Lannefors.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

Aktuellt om vetenskap hälsa_november 2011

TIDSKRIFTEN AKTUELLT OM VETENSKAP & HÄLSA

Artikeln är tidigare publicerad i tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa november 2011. Den är tematisk och kommer ut två gånger per år. Temat för det senaste numret är Andningen och livet.

Bläddra i tidskriften på skärmen

Ladda ner Aktuellt om vetenskap & hälsa november 2011. Tema: Andningen och livet (pdf)

Innehållsförteckning för samtliga artiklar i det senaste numret

Mer om tidskriften

”I Sverige tror vi istället på förebyggande behandling med fysisk träning.”

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Cystisk fibros

Patricia börjar träna klockan fem på morgonen

Svensk vård vid cystisk fibros i toppklass

Sjukvårdsrådgivningen om cystisk fibros

Socialstyrelsen om ovanliga sjukdomar - cystisk fibros 

Webb-tv

Se Louise Lannefors föreläsa på Forskningens dag 2011(välj Louise Lannefors föreläsning i högermenyn)

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede

Vad forskar du om?