Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vitaminets roll ännu oklar

2017-11-07
I början på 40-talet noterade en amerikansk läkare att de av hans patienter som vistades ute mycket, till exempel hade utomhusjobb, dog inte lika ofta i cancer, berättar Johan Malm. Foto: Colourbox

Att D-vitamin är bra för skelettet är kanske ingen nyhet men allt fler forskningsresultat tyder på att D-vitamin kan ha en mycket större betydelse för vår hälsa än vi tidigare trott. En del vill till och med kalla D-vitamin för en ”global spelare” som är inblandad i de flesta av kroppens processer. Men än så länge saknas avgörande bevis.

– D-vitamin behövs i första hand för att vi ska kunna ta upp kalcium i tarmen för att bygga upp skelettet. Men D-vitamin påverkar även vårt immunsystem och det är kanske det som ligger bakom kopplingen till diabetes och multipel skleros, MS, säger Johan Malm, professor i klinisk kemi vid Lunds universitet och överläkare på Labmedicin vid Region Skåne och han fortsätter:

Johan Malm. Foto: Tove Smeds

– Vi vet också att D-vitamin påverkar den del av immunförsvaret som har med infektioner att göra och det verkar som att risken för framför allt luftvägsinfektioner ökar vid D-vitaminbrist.

Samband har också hittats mellan flera olika cancerformer och solexponering, där man har kunnat konstatera en lägre risk att dö i förtid hos dem som vistats mycket i solen. Det handlar alltså inte om risken att drabbas utan om risken att dö av sin cancer. Starka samband har kunnat ses för såväl tjocktarmscancer som bröst-, prostata- och äggstockscancer.

– Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om sambandet mellan solexponering och dödlighet i de olika cancerformerna. Sol är inte detsamma som D-vitamin även om solen behövs för att vi ska kunna producera det. Det kan vara D-vitamin som står bakom effekten, eller åtminstone delar av effekten, med det kan också vara något annat som vi får i oss med solens hjälp, säger Johan Malm.

Nya resultat inom kort

I dagsläget saknas alltså bevis för att kunna slå fast ett orsakssamband mellan D-vitamin och den lägre dödligheten i cancer. För det behövs kontrollerade randomiserade studier och några sådana pågår i världen just nu.

– Det pågår studier där forskare följer ett större antal individer under flera års tid. Individerna är indelade i två grupper där den ena gruppen ges extra tillskott av D-vitamin och den andra inte får några tillskott. Därefter observerar man vilka som insjuknar i någon av de stora folksjukdomarna, bland annat cancer, och hur det går för dem. De första resultaten väntas komma inom ett år.

Johan Malm berättar också om en mindre studie gjord på män med en mindre aggressiv form av prostatacancer. Hälften av männen gavs D-vitamintillskott under ett år varefter man jämförde tumörvävnad från dem som fått tillskott och dem som inte fått det. Studien visade att tumörer från gruppen som fått D-vitamintillskott i drygt hälften av fallen såg bättre ut efter ett år vilket enligt författarna skulle kunna betyda att män med låggradig prostatacancer kan ha positiva effekter av tillskott med D-vitamin.

– Det pågår också intressanta djurförsök som tyder på att D-vitamin kanske skulle kunna användas som ett tillägg till den ordinarie behandlingen vid vissa cancertyper. Men här återstår mycket arbete innan vi kan säga något säkert, säger Johan Malm.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ

(läs även Fakta: D-vitamin)

Lyssna på podden: D-vitamin – inte bara för skelettet