Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Visst samband mellan fetma och cancer

2015-10-20

Det finns en koppling mellan fetma och vissa cancerformer men sambandet är inte särskilt starkt. Det menar Håkan Olsson, professor vid Lunds universitet och överläkare i cancerepidemiologi vid Skånes universitetssjukhus. Han stödjer sig på färska data från en av de största registerstudierna som genomförts i Sverige.

Håkan-Olsson-
Håkan Olsson

– Totalt sett har individer med fetma en nio procent större risk att drabbas av cancer. De cancerformer som uppvisar de starkaste sambanden med övervikt är tjocktarmscancer, bröstcancer sent i livet, livmodercancer och njurcancer för kvinnor. I andra studier har man tidigare noterat ett samband mellan fetma och matstrupscancer samt manlig bröstcancer, säger Håkan Olsson.

Studien, som är den största som genomförts i Sverige, omfattar en genomgång av patientregister från både öppenvård och slutenvård i södra Sverige. Totalt ingår cirka 167 000 personer, varav cirka 20 000 personer med cancerdiagnos, i studien. Ett av områdena som studerats är just korrelationen, dvs. sambandet mellan fetma och cancer.

Oklart vad som påverkar

Håkan Olsson betonar att sambandet mellan fetma och cancer inte är särskilt starkt och att man inte riktigt vet vad det är som påverkar utvecklingen av cancer.

– En orsak kan vara att överviktiga personer ofta har fler inflammationer, något som skulle kunna påverka utvecklingen av cancer. Andra orsaker kan vara genetiska faktorer som är gemensamma mellan fetma och cancer, en ökad hormonproduktion i fettvävnaden och att cancerogena ämnen upplagras i fett.

Något annat som man sett är att barn som har en hög födelsevikt oftare utvecklar vissa former av cancer. Varför det är så vet forskarna i nuläget inte, studier pågår för närvarande där sambandet studeras närmare. En hypotes är att barn med hög födelsevikt har en större cellmassa som lättare kan omvandlas till cancer.

Fysisk aktivitet alltid bra

Om man redan har utvecklat cancer och är överviktig tror många att det hjälper att gå ned i vikt. Men det finns inget i forskningen som stödjer det.

– Det finns däremot forskning som tyder på att fysisk aktivitet är bra för ett bättre och snabbare tillfrisknande. Dessutom minskar fysisk aktivitet risken för att utveckla cancer.

Sammanfattningsvis konstaterar Håkan Olsson att det inte finns några enkla och raka svar vad gäller kopplingen mellan fetma och cancer. Det enkla rådet som han ger är att äta lite av allt och att njuta av livet. Och avstå extrema dieter. Den gamla devisen att lagom är bäst stämmer alltså fortfarande bra.

– Och glöm inte fysisk aktivitet, det är viktigt. Soffpotatisarna som inte rör på sig alls har en förhöjd risk för många olika sjukdomar. Det pågår för närvarande en större studie här i Lund om sambandet mellan lite fysisk aktivitet och cancer, berättar Håkan Olsson.

Text: JAKOB AXELSSON