Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Viss bröstcancer kan ärvas från pappan

2014-05-13
Människor på en gata
Foto: Colourbox

Kvinnor som drabbas av en viss typ av bröstcancer, så kallad lobulär bröstcancer, har oftare en pappa än en mamma som också fått diagnosen cancer. Detta jämfört med kvinnor med andra typer av bröstcancer. 

– Många av de här papporna har fått diagnosen prostatacancer, men det finns även ett samband med andra typer av cancer, säger Carolina Ellberg, doktorand vid avdelningen för onkologi och patologi vid Lunds universitet.

Lundaforskaren har i sin avhandling koncentrerat sig på att studera arvsmönster i bröstcancer i förhållande till olika typer av bröstcancer där det skulle kunna finnas en genetisk orsak. En av dessa typer är lobulär bröstcancer, en cancer som oftast består av en primärtumör och flera mindre tumörer i bröstet.

Näst vanligaste typen av bröstcancer

Carolina Ellberg.
Kvinnor med lobulär bröstcancer har oftare en pappa än en mamma som också fått diagnosen cancer. Det har Carolina Ellberg visat i en studie i sin avhandling. Bild: Olle Dahlbäck

Av alla kvinnor som får bröstcancer har 5-15 procent lobulära tumörer. Det är därmed den näst vanligaste typen av bröstcancer och nu har man alltså sett att den här typen av bröstcancer hos kvinnor har starkare kopplingar till cancer hos deras fäder, jämfört med andra typer av bröstcancer.

– De här fynden kan bidra till att ge oss ytterligare en pusselbit till förståelsen för varför vissa drabbas av bröstcancer och andra inte. Det ger oss också en indikation på var vi skulle kunna leta för att finna fler genetiska orsaker till bröstcancer.

Stor skånsk studie

Studien baseras på intervjuer med närmare 1 700 kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer mellan åren 1980-2009 på onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Åldern vid insjuknandet varierar mellan 23 och 90 år.

– Vanligast i den här typen av studier, historiskt, är att fokus i släktträden är på kvinnorna och deras cancer, framför allt på moderns sida. Vi valde istället att titta närmare på så kallat förstagradssläktingar till kvinnorna med bröstcancer; mamma, pappa, syskon eller barn, oavsett kön och oavsett typ av cancer, och relatera det till lobulär bröstcancer istället för den mer vanligt förekommande duktala bröstcancern.

familj
Foto: Colourbox

Vill gå vidare med fler studier

Carolina Ellberg vill nu titta närmare på om man kan hitta de eventuella genetiska bakomliggande faktorer till detta samband, men även vidare studera ett funnet samband mellan en annan typ av bröstcancer, nämligen tubulär och ökad förekomst av systrar som drabbats av bröstcancer trots avsaknad av bröstcancersjukdom tidigare i familjen.

– Det skulle vara intressant att väva in information om livsstil som exempelvis hur många barn de har, om de har använt p-piller eller hur länge de ammat sina barn, tillsammans med den genetiska informationen.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Artikeln är tidigare publicerad på hemsidan för Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, vid Lunds universitet, 8 maj 2014.