Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Virus möjlig bov bakom många fall av typ-1 diabetes

2011-09-19

Illustration av influensavirus

Många fall av typ-1-diabetes orsakas av virus. Därför kan det bli vanligt framöver att vaccinera mammor för att förebygga att deras barn får diabetes.

Sabina Resic-Lindehammer vid Clinical Research Centre vid Medicinska Fakulteten, Lunds universitet disputerade nyligen på en avhandling med titeln ”Triggers of autoimmunity”. I den visar hon att det kan finnas ett samband mellan mammans infektion av enterovirus under tidig graviditet och det framtida barnets typ-1 diabetes.

Sabina Resic Lindehammer
Sabina Resic Lindehammer. Foto: Roger Lundholm

– Avhandlingen är den första i sitt slag, berättar hon. Det är första gången det visas på ett samband mellan inflammatoriska processer, virusinfektioner och autoimmuna sjukdomar som glutenintolerens och typ-1 diabetes.

Fynden stödjer teorin att miljöfaktorer som påverkar mamman kan också påverka det ofödda barnets framtida hälsa.

Sabina Resic-Lindehammers vision är att det kan bli lika vanligt att vaccinera mammorna mot dessa infektioner som det i dag håller på att bli att vaccinera unga kvinnor mot livmoderhalscancer.

Hennes arbete hade inte varit möjligt utan den biobank som finns samlad på Skånes universitetssjukhus och som i dag sköts om av Labmedicin Skåne. Där har inskrivningsproverna som tas vid mammornas första besök hos barnmorskan förvarats. Dessa prover ligger bakom det vetenskapliga arbetet i avhandlingen.

Cirka 700 personer diagnostiseras varje år i Sverige för diabetes typ-1. 30-50 procent av de nya fallen kan knytas till en särskild gen. För de andra fallen har Sabina Resic-Lindehammer gett en trolig förklaring.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Artikeln är tidigare publicerad i Nyhetsbrev för massmedia nr 5/2011 från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne.