Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Virtual reality-teknik höjer kvaliteten i vården

2014-01-23
Simulerad operation på Practicum
Simulerad operation på Practicum. Foto: Roger Lundholm

Ett av Europas största medicinska träningscentra finns vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. Förutom att träna upp färdigheter i kirurgi, kan hela team träna tillsammans i autentisk miljö med avancerade helkroppssimulatorer, ”dockor”, som patienter.

Nu pågår flera projekt på Practicum, som centrat kallas, för att höja kvaliteten ytterligare inom vården och den medicinska utbildningen. Ett är virtual reality-teknik för kiruger. Ett annat utvärdering av checklistor för akutsjukvården.

Anders Bergenfelz, professor i praktisk medicinsk utbildning
Anders Bergenfelz, professor i praktisk medicinsk utbildning vid Lunds universitet och enhetschef för Practicum vid Skånes universitetssjukhus. Foto: Kennet Ruona

– Vi tar nu ett nytt grepp om den praktisk medicinska utbildningen i Skåne och bildar ett gemensamt regionövergripande träningscentra som samordnas från Practicum i Lund, berättar Anders Bergenfelz som är enhetschef för Practicum och även landets första professor inom ämnet praktisk medicinsk utbildning.

I år bildas en gemensam organisation för hela Skånes praktisk medicinska utbildning.

– Vi vill att träningen ska se likartad ut på framför allt akutsjukhusen i regionen, berättar Anders Bergenfelz. Det handlar om att träna olika kritiska lägen – i allt från hjärt-lungmedicin till läkemedelsgenomgångar. Utöver det kommer det som tidigare att finnas mer avancerad simulatorträning här i Lund.

simulatordocka
En realistisk traumaövning på Practicum med ”simulatordocka”. Foto: Roger Lundholm

Höja kvaliteten på akutsjukvården

Anders Bergenfelz berättar om ytterligare projekt som är på gång vid Practicum. Ett av dessa handlar om en kvalitetshöjning av akutsjukvården.

– Vi arbetar just nu med att ta fram utvärderade checklistor för akutsjukvården. Vi tittar samtidigt på om den här typen av checklistor är en fördel i det akuta läget. Därför har vi startat upp en studie för att titta på hur lång tid det tar innan man gör de allra nödvändigaste åtgärderna i en akut situation som simuleras.

Träningen äger rum dels inom primärvården och dels vid akutmottagningar. Det kan till exempel handla om hur ett vårdteam agerar när de får in en patient med hjärtstopp eller stor blödning.

Gruppövning akuttillbud Practicum
En gruppövning på Practicum där personalen övar på ett simulerat akuttillbud på onkologen. Foto: Roger Lundholm

Kirurger tar hjälp av Virtual Reality-teknik

Ett annat av Practicums projekt handlar om att med Virtual Reality-teknik göra kirurger säkrare.

– Vi tror att kirurger som vidareutbildas i våra simulatorer lär sig snabbare och gör färre misstag. I år har vi även skaffat de allra senaste Virtual Reality-simulatorerna med både 3D-funktion och känsel. Närmare verkligheten kan du inte komma.

Det är inte bara i kirurgutbildningen som simulatorerna kan användas. Anders Bergenfelz berättar också om att de tittar på möjligheten att använda simulatorerna på Practicum som ett urvalsinstrument inför kirurgutbildningen.

– Det handlar om att hitta de läkare som har bäst förutsättningar för yrket, både i form av fingerfärdighet, stresstålighet och teamarbete. Att rätta till misstag i rekryteringen i efterhand är oerhört kostsamt. Vi menar att vårt kvalitetsarbete här på Practicum är centralt för att tillsammans kunna bygga en säker sjukvård, avslutar Anders Bergenfelz.

Text: NINA NORDH