Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Viktigt att välja rätt operation vid artros i fotleden

2017-04-25

Vid artros i fotleden är protes fortsatt ett bra val för vissa patienter. Men egenskaper och hållbarhet är ännu inte tillräckligt goda för att de ska kunna rekommenderas till alla patienter. Det är innebörden av en ny avhandling från Lunds universitet.

Artros är en av de vanligaste folksjukdomarna som enligt beräkningar drabbar upp till 25 procent av västvärldens befolkning över 45 år. Oftast berörs höft eller knä, men ca 10 procent av artrosfallen gäller fotleden. Trenden för fotledsartros är ökande. Experter räknar också med att det finns ett mörkertal. Artros i fotleden är i de flesta fall följden av en tidigare skada, till exempel benbrott eller ledbandsskada.

– Artros i fotleden kan vara väldigt smärtsamt och begränsade för rörligheten. Patienterna är ofta 10-15 år yngre än de som har höftleds- eller knäledsartros, vilket innebär att de kan ha flera decennier framför sig med värk och problem, berättar Ilka Kamrad, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus.

Både protes och steloperation har positiva egenskaper

Patienter med stora besvär kan genomgå en operation, och då finns två val:

  • steloperation då fotleden fixeras i ett fast läge
  • operation vid vilken man sätter in en protes
Allvarliga fall av fotledsartros kan opereras. Foten till vänster har stelopererats och foten till höger har en protes. Implantaten återges i ljus färg. Bildmontage/illustration: Ilka Kamrad

Sammanfattningsvis är fördelen med steloperation att foten blir stabil och belastningstålig medan protesens största fördel är att en del av rörligheten i fotleden behålls.
–  Utvecklingen av proteser för fotleden är yngre och mindre omfattande än för höft och knä. Det var först på 1990-talet som det kom fungerande proteser, berättar Ilka Kamrad.

I sin avhandling har hon gjort den första mer omfattande och långsiktiga uppföljningen av utfallet av artrosoperationer i fotleden samt hur patienterna upplever sin hälsa efter ingreppet. Till sin hjälp har hon haft Svenska fotledsregistret där flera tusen operationer sedan 1990-talet ingår.

Har även forskat på patienter med artros i båda fotleder

Internationell forskning på senare år har delvis pläderat för en utökad användning av proteser, men de nu aktuella resultaten befäster snarare de rekommendationer som finns sedan tidigare. De innebär att protes i första hand rekommenderas till äldre patienter med begränsade rörelsebehov, vilket bland annat beror på att proteserna slits och har begränsad hållbarhet.
–  Protes är bra till rätt patient men det är inte det självklara valet för alla. Utvecklingen har inte hunnit så långt att de håller under alla omständigheter och under lång tid, förklarar Ilka Kamrad.

Hennes forskning visar också att nästan alla som endast genomgått en operation är nöjda, oavsett om de blivit stelopererade eller har protes. Däremot var patienter som genomgått en andra operation till följd av utsliten eller trasig protes betydligt mindre nöjda. Endast hälften av patienterna var nöjda med resultatet av den andra operationen, oavsett om de fick en ny protes eller om de stelopererades.
Det finns också ett mindre antal patienter med artros i båda fotleder. Då rekommenderas oftast steloperation i en fotled och protes i den andra för att främja rörligheten. Avhandlingens resultat visar dock att även patienter som blivit stelopererade i båda fotleder bli nöjda och anger god funktion.

Text: BJÖRN MARTINSSON