Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Viktigt att ha koll på resistenta hiv

2016-06-01

Antalet människor som nyinfekteras med hiv har minskat på senare år tack vare globala satsningar på bromsmedicinering. Men risken för resistens måste tas på allvar.

IMG_3097_Toves

– Fortfarande fungerar den breda hiv-behandlingen i huvudsak bra: miljoner människor får verksamma bromsmediciner, och miljoner dödsfall har kunnat förebyggas. Men man måste följa utvecklingen noga, säger Patrik Medstrand.

Han är professor i klinisk virologi vid Lunds universitet och hiv-forskare, för närvarande mest inriktad på resistenta virus. I i-länderna upptäcker man snabbt om en patient bär på sådana virus, men i tredje världen finns oftast inte möjligheten att göra de analyser som krävs. Då blir följden dels att patientens sjukdom fortsätter att utvecklas, dels att han eller hon kan smitta fler människor. En stor forskargrupp från Lund studerar nu problemet på plats i Etiopien. Där har infektionsläkaren Per Björkman byggt upp en forskningsstation som samlar in data från vårdcentraler på landsbygden i Adamaområdet. Forskningen handlade först bara om tbc – en vanlig sjukdom i Etiopien – men nu också om hiv, eftersom många patienter drabbas av båda infektionerna.

– I Adama möter vi den verklighet som merparten av människorna lever i, både i Etiopien och i andra fattiga länder. Där finns inga moderna sjukhus med fi n teknik, bara enkla vårdcentraler med brist på både utrustning och personal, säger Patrik Medstrand.

Studerar hur resistensen sprids

Lundagruppen har nu börjat studera dels hur vanligt det är med resistenta hiv bland patienterna i Adama, dels hur resistensen sprids i befolkningen. I samarbete med socialmedicinska forskare ska man specialstudera riskgrupper som prostituerade, lastbilschaufförer och migrantarbetare.

– Att dessa grupper har en hög andel hiv-smittade vet vi från studier i andra länder. Men det är viktigt att kunna visa de etiopiska myndigheterna hur det ser ut just i Etiopien, så att de kan vidta åtgärder mot problemet, säger Patrik Medstrand.

Krävs mer åtgärder än bara sjukvård

Åtgärderna bör inte bara handla om sjukvård, menar han. Hiv är en sjukdom som måste bekämpas på flera plan – inte bara med medicinsk behandling, utan också genom sociala åtgärder. Det handlar till exempel om att försöka förebygga att kvinnor av fattigdom drivs in i prostitution, och kanske tvingas ha osäkert sex för att det är bättre betalt.

– Hiv är fortfarande världens största epidemi, och man måste vara uppmärksam på risken för bakslag. Om resistensen fortsätter öka krävs nya insatser, menar Patrik Medstrand.

Text: INGELA BJÖRCK
Foto: Tove Smeds