Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vi uppmärksammar Världscancerdagen 2020

2020-02-04
iStock/Tanatat

Minst var tredje nu levande person i Sverige kommer att få ett cancerbesked, och många fler berörs. År 2018 insjuknade drygt 63 000 personer i Sverige i cancer och om 20 år beräknas 100 000 nya fall per år att diagnostiseras, skriver Cancerfonden på sin hemsida. Det positiva i sammanhanget är att risken att dö i cancer minskar tack vare effektivare behandlingar och bättre diagnostiska metoder.

Denna positiva utveckling hade inte varit möjligt utan forskning! I vårt temanummer om cancer kan du läsa om spännande cancerforskning som görs i Skåne.

Nya strategier mot cancer

Ur tidningen:

”Jag lever tack vare forskningen”

Michael Anderberg var 36 år när han fick reda på att han bara hade några veckor kvar att leva. Den aggressiva cancern hade återvänt och nu fanns det inget mer att göra. Det här är berättelsen om en tvåbarnspappa som drabbas mitt i livet, en ihärdig läkare – och forskningen som ändrade allt.

Att hjälpa immunförsvaret på traven

Immunförsvarets uppgift är att känna igen och oskadliggöra kroppsfrämmande ämnen, så varför klarar inte kroppens immunförsvar av att bekämpa cancer? Tanken med immunterapi, som belönades med 2018 år pris i fysiologi eller medicin, är därför att stärka immunförsvaret så att det blir bättre på att bekämpa tumörceller.

Barncancer: sjukdom som lämnar spår

Allt fler barn som drabbas av cancer överlever sin cancersjukdom. Men två tredjedelar av dem riskerar att få komplikationer senare i livet, på grund av sjukdomen eller behandlingen de genomgått. På Skånes universitetssjukhus finns en särskild seneffektmottagning där man möter canceröverlevare.

Så gör cancern för att bli framgångsrik

De flesta cancerformer svarar bra på den första behandlingen men om cancern kommer tillbaka brukar det fungera sämre eller inte alls. David Gisselsson Nord jobbar med att skapa en sorts genetiska kartor som ger information om cancerns olika utvecklingsvägar och överlevnadsstrategier. Kunskapen som kan användas för att hitta mål för nya behandlingar.

Följ våra senaste forskningsnyheter om cancer