Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Vi behöver bli bättre på att hitta tidiga tecken på spelberoende”

2015-04-08

spel_COLOURBOX1018643

Foto: Colourbox

Två till tre procent av alla svenskar har ett problematiskt spelande. Trots omfattningen av problemet har både det förebyggande arbetet och vården av de drabbade varit eftersatt i Sverige. Det gäller även forskningen kring vilka förebyggande åtgärder som behövs för olika riskgrupper och vilken typ av behandling som är mest effektiv. Därför startar nu ett helt nytt forskningsområde vid Lunds universitet.

Det är Svenska Spel som finansierar en ny tjänst, ett lektorat i beroendemedicin med inriktning på spelberoende. Svenska Spel har ett uppdrag att jobba förebyggande mot spelproblem. Anders Håkansson, som fått tjänsten, kommer att fokusera sin forskning på preventiva åtgärder för att förhindra spelberoende. Den forskning på spelberoende som gjorts hittills har främst varit inriktad på att beskriva fenomenet.

Anders Håkansson är läkare på Beroendecentrum inom Region Skåne och har i flera år forskat på beroendemedicin, med fokus på alkohol, narkotika och tabletter.

Räknas som psykiatriskt sjukdomstillstånd

– När det gäller spelberoende finns det ett stort uppdämt behov som samhället hittills inte tagit hand om. Omhändertagandet av spelberoende har främst legat på frivilliga och de spelberoendes egen ideella organisation, berättar Anders Håkansson.

– Liksom exempelvis narkotiska- och alkoholberoenden, räknas spelberoende idag som ett psykiatriskt sjukdomstillstånd. Det är den enda beroendesjukdomen utan koppling till substanser som har den statusen.

– Lidandet är stort både för de som är spelberoende och för deras anhöriga. Det finns oerhört mycket att vinna för dessa personer om vi kan erbjuda bra vård och även arbeta förebyggande.

Anders Håkansson beskriver vilka områden hans forskargrupp vid Lunds universitet kommer att studera.

Arbeta förebyggande

– Vi behöver bli bättre på att hitta tidiga tecken på spelberoende och identifiera riskgrupper. Vilka är det som löper större risk att utveckla ett beroende? Vi behöver kunna rikta olika förbyggande åtgärder mot olika personer.

– Vi vill även ta reda på mer om samsjuklighet, det vill säga vilka andra beroenden och psykiatriska sjukdomar dessa personer har och vilka konsekvenser det får.

Forskningen om spelberoende vid Lunds universitet började så smått för ett år sedan. Forskarna har till exempel börjat screena för om de som söker vård för alkoholberoende även är spelberoende.

Region Skånes beroendecentrum har hittills varit inriktat mot personer som är substansberoende, det vill säga beroende av alkohol, läkemedel och andra former av droger. Under året kommer beroendecentrum även börja ge vård till de som är beroende av olika former av spel. Vården kommer att vara direkt kopplad till forskningen.

Vården ser inte problemet

– Alla patienter vi möter i vården kommer att erbjudas att ingå i våra forskningsprojekt. Vi kommer att kunna följa spelberoende personer under lång tid och se hur de utvecklas, säger Anders Håkansson.

Anders Håkansson menar att många av de som är spelberoende förmodligen redan idag finns i vården, men att de inte behandlas för detta eftersom vården inte ser problemet.

-Det finns en risk att vi behandlar de tillstånd som vi har god kunskap om, men lämnar de andra. Här finns stor förbättringspotential.

Anders Håkansson lyfter hur oerhört lättillgängligt spelandet är idag med onlinespel och spelreklam överallt i alla medier.

– Det är en gigantisk utmaning för samhället att förebygga problemen och behandla de som fastnar i beroende.

Den typ av spel som finns idag, där möjligheten till både vinst och förlust ligger några sekunder bort, är också den form av spelande som är den mest beroendeframkallande. Men det finns hopp för de som drabbas.

-Spelberoende förefaller ha bättre prognos än andra former av beroende. Så bilden är inte rakt igenom nattsvart, avslutar Anders Håkansson.

Text: Johanna Sandahl