Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ventiler lindrar symtom vid KOL

2011-11-01
ventil vid KOL
Ventilen förs in i lungan med bronkoskopi. Foto: Roger Lundholm

Metoden är enkel att använda för en erfaren lungläkare. Den fungerar för omkring en av tio som drabbats av symtom vid framför allt KOL. Och den ger få om ens några komplikationer. Skulle det trots allt inte bli bra går det dessutom att ångra sig.

Det handlar om de ventiler som lungspecialisten, överläkare Lars Ek vid Skånes universitetssjukhus i Lund, sätter in i luftrören på patienter med emfysem.

– Vid emfysem förlorar patienten lungvävnad. Den sjuka delen av lungan tappar sin spänst och trycker på den friska delen ända ned på diafragman. Du bli andfådd och kan behöva syrgas för att orka, berättar han.

Ventil istället för kirurgi

Det går inte att bota KOL, men det är möjligt att lindra symtomen. Inopererade ventiler hjälper även personer med svåra besvär av sjukdomen.

– Han eller hon lyfts upp ett trappsteg, även om sjukdomen fortskrider, säger Lars Ek.

Förr gjordes motsvarande ingrepp med kirurgi. Bröstkorgen öppnades och den sämsta delen av lungan skars bort. Metoden var riskfylld och förenad med rätt hög dödlighet.

Lätta att ta bort vid behov

Nu opereras ventiler in via ett rör med vanlig bronkoskopi i de andningsvägar som fungerar bäst. Eftersom de har en backventil kan luften bara passera ut och den friskaste delen av lungan fylls med luft. Om patienten får besvär är det lätt att avlägsna ventilen.

– Det kan handla om en infektion, en bristning i den sjuka delen eller en liten blödning. Men det händer inte så ofta, berättar Lars Ek som sedan 2008 opererat in ventiler på ett 40-tal patienter.

Text: PER LÄNGBY