Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vem blir sjuk och varför?

2016-11-02

©PHOTOPQR/LE TELEGRAMME/FRANCOIS DESTOC ; ILLUSTRATION sur la Mammographie. Cancer du sein.
Jonas Manjer installerades som professor i kirurgi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Risken finns! Epidemiologen sätter siffror på faran och studerar sjukdomars utbredning i befolkningen. Redan detta kan ge värdefull information, men än mer spännande är att undersöka vilka faktorer som påverkar sjukdomsförloppet för att därmed kunna förebygga sjukdomar och deras följder.

Epidemiologer studerar oftast risk för att insjukna. Vi har i våra samarbeten också kunnat undersöka hur olika faktorer påverkar aggressiviteten hos bröstcancertumörer och om överlevnaden ändras på grund av faktorerna. Tidigare arbetade vi mycket med s.k. reproduktiva faktorer, så som barnafödande och könshormonnivåer. Ett område vi nu undersöker är sköldkörtelhormon, där vi kunnat visa att relativt höga nivåer ökar risken för bröstcancer, men samtidigt ger upphov till ”snällare” tumörer med bättre prognos. Vitamin D har fått mycket uppmärksamhet under senare år som ett möjligt skydd mot cancer. För bröstcancer har vi kunnat visa att ”lagom är bäst”, de med de lägsta respektive högsta nivåerna av vitamin D i blodet får mer aggressiva tumörer och överlevnaden är sämre. I vårt arbete undersöker vi också hur olika operationsmetoder vid bröstcancer påverkar patienttillfredsställelse, estetiskt resultat, säkerheten att hela tumören är borta och möjligheten att upptäcka spridning till lymfkörtlar.

Epidemiologi är i huvudsak en observationsvetenskap, och många gånger är experiment inte ens möjliga. Verkligheten är dock förrädisk: vi mäter fel, de personer vi vill undersöka kommer inte till våra undersökningar och olika störfaktorer kan ge statistiska samband som bara är sammanträffanden. Epidemiologins bidrag är att ge oss verktyg för att studera denna spretiga verklighet på bästa möjliga sätt.

Text: JONAS MANJER
Porträtt: Kennet Ruona
Foto mammografi: Colourbox

Från broschyren: ”Professorsinstallation 14 oktober 2016″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.