Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vedklyvars handskador kostar mångmiljonbelopp

2010-10-12

ved

Vedklyvar och cirkelsågar vållar handskador som inte bara innebär lidande för den drabbade utan också kostar miljonbelopp för varje fall!

Det visar en studie av 57 patienter som alla behandlats vid Handkirurgiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö under fem år.

Patienterna har följts upp flera år efter skadan. Kostnaderna för sjukvård och lidande motsvarade ungefär 130 miljoner kronor.

Kostnaden för sjukvård och för sjukskrivning svarade för vardera nio procent. Resten var kostnaden för förlorad kvalité i livet (lost quality of life).

 Studien är gjord tillsammans med Ekonomihögskolan i Lund.

 Vad är kostnaden?

– Vi studerade vilka värden som förloras på grund av skadorna för patienten och vilka resurser som tas i anspråk, berättar fil dr Katarina Steen Carlsson, hälsoekonom.

Det är samma metoder som används när man räknar ut om en dyr läkemedelsbehandling ska subventioneras för svenska patienter. Hon svarade tillsammans med pol kand Martin Eriksson och pol kand Johan Karlsson för de ekonomiska beräkningarna.

Skiftande skador

De drabbade personerna kom från södra sjukvårdsregionen. Deras skador var skiftande och uppstod oftast under fritidsaktivitet.- Det rörde sig om exempelvis avslitna senor, nervskador, frakturer och skadade fingertoppar berättar handkirurgen Hans-Eric Rosberg, som behandlat många av patienterna.

Vid hälften av skadorna användes mikrokirurgi, operation under mikroskop och under stark förstoring, för att reparera de skadade vävnaderna och för att återställa blodflödet i små blodkärl. 

Kunde arbeta

Värst var slitskadorna när sågen och klyven både klippt av och slitit sönder den drabbade handen.Merparten av de skadade kunde gå tillbaka till sitt ordinarie arbete, ibland på deltid. Några patienter fick sjukersättning och ett par var pensionärer när olyckan inträffade.

I artikeln om studien som publiceras i Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery under hösten har de som svarat för studien tillsammans med professor Lars Dahlin, Handkirurgiska kliniken och Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet, funnit att omräknat uppgår kostnaden för vedolyckorna i Sverige till 133 miljoner kronor om året.

Egen ved populärt

De som skadades använde olika typer av maskiner, äldre, nyare, och hemmabyggen.

Vanligaste tiden att skadas var i april. En liten topp inträffar även på hösten.

– I många områden i landet är det populärt att såga sin egen ved inför vintern, förklarar Lars Dahlin.

Det säljs 11 000 vedklyvar per år i Sverige. Räknar man om vad skadorna kostar per klyv blir summan 7 200 kronor.

Lågt pris

– Det är mer än vad en klyv i dag kostar att köpa, säger Martin Eriksson.

Motsvarande beräkning för de 1 100 cirkelsågarna blir per såg 47 000 kronor. En fråga som väcktes under studien vem som har ansvaret för olyckor som händer med fritidsanvända såg och kapverktyg.

– Vi föreslår i artikeln att det ska införas ”körkort” för dessa verktyg, säger Lars Dahlin. En av de drabbade var ett barn som hjälpte till vid sågningen/vedklyvningen.

Undvik skador

Kvintetten bakom studien ger följande råd för att undvika handskador.

  • Ha barnen på långt avstånd. Låt dem inte hjälpa till.
  • Arbeta ensam vid maskinen och ta pauser i arbetet.
  • Ta absolut inte bort det skydd som finns på maskinen.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus, 11 oktober 2010.