Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Varmare klimat påverkar svensk sjukdomsbild

2013-06-03
Mattias Waldeck
Mattias Waldeck. Foto: Roger Lundholm

Antibiotikaresistens är det allvarligaste hotet när det gäller hur infektionssjukdomar ska bekämpas. Konsekvenser av klimatförändringen kan komma att öka spridningen av antibiotikaresistenta bakterier, säger biträdande smittskyddsläkaren Mattias Waldeck, Smittskydd Skåne.

– Det finns en risk att vi kan drabbas av nya sjukdomar på grund av klimatförändringen. Smitta via dricksvatten, badvatten, livsmedel och nya sjukdomar som sprids via myggor och fästingar, säger Mattias Waldeck.

Bakterier kan frodas i varmare vatten

Varmare klimat ger längre badsäsong. En temperatur över 20 grader i ett välgött vatten får vibriobakterier att växa.

– Det kan ge badsårsfeber om man badar med öppna sår. Särskilt hos äldre kan det ge en allvarlig infektion som, om den inte behandlas korrekt kan vara livshotande. Vanligare är dock att de badande drabbas av hörselgångsinfektion av vibrobakterien.

Mer regn kan ge sämre dricksvattenkvalitet

Ett varmare klimat bedöms också leda till häftigare skyfall. Regnvatten som forsar ner över betesmarker ökar risken för att dricksvattnet försämras.människor i regn

– Det är viktigt att ha bra system för rening, se på vad som hände i Östersund för några år sedan där en stor del av befolkningen blev sjuka genom dricksvattnet.

Under sommaren ökar sjukdomar orsakade av campylobacter och EHEC. I andra länder får fler människor salmonella. Det kan innebära att vid ett varmare klimat kommer dessa sjukdomar att öka i Sverige.

Grönsaker allt oftare smittkälla

– EHEC är en av våra allvarligaste tarmsjukdomar, den kan bland annat leda till njurskador. Ökar medeltemperaturen i ett land blir kylkedjan för livsmedel svårare att hålla.

Skölj grönsaker, bär, frukt väl i rent vatten. Håll kall mat kall och varm mat varm är de förebyggande råden som Mattias ger.

korvgrillning
Foto: Matton

Längre varmt väder kommer även att förlänga grillsäsongen. Och vid grillning är det ofta svårare hålla samma höga hygien som praktiseras vid matlagning inomhus.

Dessutom rapporteras allt oftare grönsaker som smittkälla för salmonella, inte minst importerade från andra länder.

Ökat resande ger fler resistenta bakterier

West Nile fever är exempel på en sjukdom som kan spridas via myggor. Sjukdomen har på senare tid dykt upp på nya ställen i Europa och även i Sverige finns myggor som kan bära West Nile fever.

Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier hos svenskarna kommer att öka förutser han.

– Inte så mycket på grund av klimatet utan för att resandet ökar.

– Vi tar med oss antibiotikaresistenta bakterier i vår tarmflora från resor till länder med högre antibiotikaresistens. Om dricksvattnet då förorenas av avloppsvatten med mänsklig avföring kan antibiotikaresistenta bakterier spridas. Infektion orsakade av sådana bakterier kan vara svåra eller omöjliga att bota.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND