Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Världsunik studie om förebyggande träning

2013-11-05
barn som spelar fotboll
Foto Dreamstime

– Svenska Fotbollförbundet frågade mig och min kollega i pojklandslagets medicinska team om vi kunde starta ett projekt för att förebygga knäskador hos fotbollsspelare, säger Markus Waldén, läkare vid Ortopediska kliniken, Hässleholms sjukhusorganisation.

Han och sjukgymnasten Martin Hägglund, som båda är forskare knutna till Linköpings universitet, tackade ja, men med ett förbehåll:

– Vi ville kunna lägga upp och genomföra undersökningen som en oberoende vetenskaplig studie. Så blev det och hösten 2008 sattes det, som skulle bli, och ännu är, världens största ortopediska undersökning i sitt slag, igång.

Markus och Martin var från början på det klara med vilken grupp de skulle fokusera på:

– Unga fotbollstjejer! De skadar knäna mer än dubbelt så ofta som andra spelare alla kategorier. Vi ville därför undersöka om speciella uppvärmningsövningar för dem kunde minska antalet skador, säger Markus Waldén.

En forskningsgrupp bildades med biostatistiker från Linköpings och Lunds universitet samt, som coach och mentor, forskaren i ortopedi vid Lunds universitet, docent Isam Atroshi.

Knäkontroll 15 minuter per träningspass

Ett par hundra fotbollsklubbar kontaktades runt om i södra och mellersta Sverige och sammanlagt 4 500 fotbollspelare involverades i studien. Syftet var att Knäkontrollprogrammet, som tar 15 minuter att utföra, skulle användas vid två träningspass varje vecka under sju månader 2009. Och resultatet blev?

– Efter att ha tagit hänsyn till speltid för varje spelare kunde vi konstatera att Knäkontrollprogrammet minskade risken att drabbas av en främre korsbandsskada med två tredjedelar. Det gav även en kraftigt minskad risk för alla sorters akuta knäskador, säger Markus Waldén.

Fick ett starkt genomslag

– Knäkontrollstudien 2009 väckte internationell uppmärksamhet när resultaten släpptes, det fick ett starkt genomslag, erinrar sig Isam Atroshi. Och det med rätta för en sådan här stor undersökning har aldrig gjorts förut. Frågan är nu om Knäkontrollprogrammet och dess goda resultat kan generaliseras till andra sportgrenar och andra grupper av idrottsutövare?

– Det minskade antalet knäskador i studiens träningsgrupp kan ses mot bakgrund av att de flesta tonårstjejer har en svag träningstradition. Att då införa regelbundna uppvärmningsövningar gör stor skillnad, säger Markus Waldén och fortsätter:

– Sedan förra våren har damallsvenskan drabbats av sammanlagt 28 korsbandsskador, en hög siffra. En motsvarande studie på seniora kvinnliga fotbollsspelare, som har en helt annan träningsbakgrund, skulle därför vara intressant att genomföra.

– Nu har vi ju också bra basfakta att utgå från, men det behövs nya forskningsanslag i så fall, avslutar Isam Atroshi.

Text: ANNA-MI WENDEL