Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Världscancerdagen 2019

2019-02-04
Illustration: iStock/Palto

Idag, 4 februari 2019, infaller Världscancerdagen. Det vill vi uppmärksamma genom att visa på all den cancerforskning som bedrivs vid Lunds universitet, Malmö universitet och Region Skåne.

Ungefär var tredje person i Norden kommer att drabbas av någon form av cancer, allt från de beskedliga formerna som lätt kan botas till de mest aggressiva.  Cancerfonden tror på en fördubbling av cancerfallen de närmaste tjugofem åren. Därför är det viktigt att fortsätta att forska på hur cancer uppkommer, hur vi kan diagnosticera den tidigt och hur vi kan behandla den på ett framgångsrikt sätt.

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som sker inom cancerforskningen i Skåne? Här hittar du alla artiklar om cancer publicerade på Vetenskap & hälsa, med de senaste alltid överst.

Vi kommer också att samla de senaste rönen om cancer i vår tematidning som kommer i mitten på maj. Håll utkik på www.vetenskaphalsa.se  eller börja prenumerera på våra nyheter.