Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Värktabletter eller inte?

2013-11-05
piller
Foto Dreamstime

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av artros är det först efter att man har prövat en mer aktiv livsstil och att minska vikten som man bör välja att behandla artros med värktabletter.

För en del med artros kan smärtstillande mediciner vara en hjälp för att få livet att fungera och för att klara av att träna.

Vid smärta som beror på artros är värktabletter som innehåller paracetamol (Alvedon, Panodil m.m.) förstahandsval.

Hjälper inte det rekommenderas i andra hand inflammationshämmande värktabletter (Magnecyl, Ipren, Voltaren m.fl.), men eftersom risken för biverkningar är större bör dessa inte användas någon längre tid.

Inte mer än två till tre veckor

– Mer än två till tre veckor rekommenderar vi inte att man använder inflammationshämmande värktabletter utan att rådfråga läkare, säger Stefan Bergman som är läkare och forskar om bland annat smärta vid reumatiska sjukdomar.

– Risken för skador på hjärta och kärl ökar, liksom risken för magkatarr och magsår.

I en del fall används också morfinliknande läkemedel, men även här är biverkningar vanliga och dessa används vanligen bara under kortare tid när inga andra alternativ finns.

Text: NINA NORDH