Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Varje steg räknas

2010-05-18

– Vi rör oss ungefär ett maratonlopp mindre i veckan än för 100 år sedan, berättar Maria Bjerstam som är FaR-samordnare inom Region Skåne och sjukgymnast vid Skånes universitetssjukhus Lund.

Forskning har visat att risken att drabbas av hjärtkärlsjukdomar och att dö i förtid minskar om man motionerar – oavsett om man är överviktig eller inte.

– Men vi vet idag att om fysisk aktivitet ska ha den effekten handlar det inte om enstaka träningstillfälle utan att vardagsmotionen är viktig.

Promenad på recept
Bild: FaR

Maria Bjerstam menar att det är viktigt att sjukvården vid många olika sjukdomstillstånd först tittar på patientens levnadsvanor, och därefter kompletterar med läkemedel eller kirurgi om det skulle behövas.

Med FYSS som stöd kan numera sjukvården skriva ut fysisk aktivitet på recept.

Det är en skriftlig ordination som tydliggör vad patienten ska göra – exempelvis trappgång dagligen på jobbet, att cykla till arbetet, promenader några gånger i veckan och så vidare.

– Vid exempelvis det metabola syndromet räknas varje steg. Stillasittande under lång tid är i sig en stor riskfaktor.

Sedan januari 2010 finns det riktlinjer för hur man ska arbeta med FaR i Skåne. En hemsida håller också på att byggas upp med aktivitetsutbudet. Se vidare under rubriken ”Läs mer”. 

Text: NINA HULT