Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Varje dag räknas inom cancervården

2015-02-12
Mef Nilbert
Mef Nilbert är professor i onkologi vid medicinska fakulteten, Lunds universitet och chef för RCC Syd.

– För oss som representerar ett större område är det effektivt och inspirerande att finnas här där vi kan mötas för erfarenhetsutbyte och skapa samarbeten, säger Mef Nilbert som är professor i onkologi vid medicinska fakulteten, Lunds universitet och chef för RCC Syd.

Se till hela människan

Några andra som finns nära RCC Syd:s lokaler på Medicon Village i Lund är Palliativt Utvecklingscentrum som är en del av Lunds universitet och Region Skåne. Tillsammans arbetar de för patientfokuserad, jämlik och god cancervård för människor i livets slutskede.

Maria Hellbom
Maria Hellbom, regional patientprocessledare för cancerrehabilitering på RCC Syd och psykolog vid avdelningen för onkologi, Lunds Universitet. Foto: Roger Lundholm

– Vi ska inte bara behandla en diagnos utan vi måste behandla hela människan det vill säga man måste ha i åtanke att det finns en familj, kanske en arbetsplats och ett helt samhälle och därför är det otroligt viktigt med rehabilitering. Här får jag möjligheten att tänka nytt och jobba med dessa frågor, med fokus på människan och få en helhetsbild, säger Maria Hellbom som är regional patientprocessledare för cancerrehabilitering på RCC Syd och psykolog vid avdelningen för onkologi, Lunds Universitet.

Skapa gränsöverskridande möten

Världscancerdagen har inneburit inspiration och eftertanke för Mef Nilbert som höll ett föredrag i Växjö Domkyrka om vad vi ska göra för att få bättre cancervård.

Samtidigt deltog arbetskollegan Maria Hellbom på konferensen i Stockholm av Nätverket mot Cancer där viktiga beslutfattare som Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister i Socialdepartementet och Göran Hägglund riksdagsledamot och tidigare socialminister, var på plats.

– En av presentationerna handlade om att standardiserade vårdförloppet kommer att implementeras i minst dubbelt så många landsting från och med nästa år. Det var diskussioner bland annat kring den fysiska rehabiliteringen och frågor som exempelvis vad händer med kroppen efter cellgiftsbehandling, hur patientens förmåga att arbeta påverkas eller leva sina livsroller och hur påverkar det patientens psykiska välmående. Det är viktigt att få en helhetsyn och inte bara lägga fokus på den medicinska behandlingen, säger Maria Hellbom.

Att skapa gränsöverskridande möten och påverka beslutfattare är avgörande för att kunna nå en bättre vård och Internationella Världscancerdagen bidrar till att lyfta frågan.

Text: DOUHA KERMANI

Artikeln har tidigare publicerats på Medicon Village hemsida, 5 februari 2015