Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Varför slipper en del diabetiker komplikationerna?

2011-01-21
 
 

Blodsockertest vid diabetes
Foto: Dreamstime

Nu vänder forskarna på frågan. De frågar inte varför diabetespatienter får komplikationer utan varför en minoritet slipper. Vad det är som skyddar dem? PROLONG-undersökningen kanske ger svaret.

– Majoriteten av alla diabetiker får med tiden allvarliga eller dödliga följdsjukdomar, men inte alla, 10-15 procent klarar sig. Det är dem vi är intresserade av i PROLONG, förklarar Valeriya Lyssenko som tillsammans med Peter Nilsson, båda från Lunds universitets Diabetescenter, leder undersökningen.

Professor Peter Nilsson berättar om PROLONG

Sockerstela blodkärl

Trots decenniers intensiv forskning om diabeteskomplikationer är de grundläggande mekanismerna bakom ännu inte helt kända. Det går heller inte att fullt ut förebygga eller behandla de skador i blodkärlen som drabbar en majoritet av alla diabetiker.

Risken att dö i hjärt- kärlsjukdom är två till tre gånger högre än för icke-diabetiker. Också de små blodkärlen i kroppen skadas. Efter bara tio år med diabetes har 70 procent någon form av njurskada som kan utvecklas till njursvikt. Lika många drabbas av ögonkomplikationer, en del av dem riskerar grav synnedsättning och två procent blir blinda.

– Blodkärlen och andra organ i kroppen dras över med en sockerfernissa och blir stela. Det påminner om ett för tidigt biologiskt åldrande, säger Peter Nilsson.

Hälften av veteranerna

Kanske naturen själv kan svar på frågan varför vissa inte drabbas. Det är det PROLONG ska undersöka.

Idag finns det ungefär 12 000 personer i Sverige som haft diabetes i mer än 30 år. Ytterligare drygt 1 600 har passerat 50 år.

– Ungefär hälften av dessa diabetesveteraner har inga kända allvarliga komplikationer. Av dem som har haft diabetes i mer än 50 år har två tredjedelar klarat sig. Helt klart är de annorlunda och vi vill ta reda på vad det är som skyddar dem, säger Valeriya Lyssenko.

Professor Valeriya Lyssenko berättar om PROLONG

Största risken över efter 30 år

PROLONG startar nu i Skåne med en förundersökning på patienter som haft diabetes i 30 år eller mer. I ett senare skede ska patienter från hela landet rekryteras. De ska jämföras med diabetiker som drabbats av allvarliga komplikationer trots att de haft diabetes kortare tid än 15 år.

Gränsen 30 år är vald utifrån att den som har klarat sig så lång tid med diabetes utan följdsjukdomar sannolikt inte heller kommer att drabbas senare i livet.

Kopiera naturens skyddsmekanismer

Deltagarna i PROLONG får svara på frågor om livsstil, om sjukdomar både för sin egen del och för den närmaste släktens del. Olika prover, inklusive genetiska varianter, ska analyseras. Även nära släktingar till deltagarna kommer att bjudas in till PROLONG-studien.

– Identifierar vi vad som skyddar veteranerna kan det öppna vägen för läkemedel som kan göra samma sak, säger Valeriya Lyssenko.

– Jag har länge drömt om att kunna utföra en sådan här undersökning, tillägger Peter Nilsson.

Text: TORD AJANKI

Artikeln är tidigare publicerad på Diabetesportalen