Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Varför fysisk träning bromsar muskelåldrandet

2015-12-17
äldre man på gym_dreamstime_8120617
Foto: Dreamstime

Det är väl känt att våra muskler blir svagare med åren liksom att träning motverkar processen. Mindre känt är vad som egentligen händer i skelettmuskelcellerna, varför deras kapacitet att generera energi, minskar med åren.
Nu vet vi mer tack vare den atlas över genaktiviteten i muskelcellen i förhållande till åldrandet som forskare på Lunds universitets Diabetescentrum tagit fram i ett internationellt samarbete.

– Vi har visat att nästan tusen gener i muskelcellen förändras över tid och då kan vi även sluta oss till vad det får för konsekvenser. Vi visar också att fysisk aktivitet bromsar förloppet, man kan säga bromsar det muskulära åldrandet, säger Ola Hansson, ansvarig forskare för kartläggningen som publicerats i tidskriften Skeletal Muscle.

Förlust av muskler

Åldrande innebär en fortlöpande förlust av muskelmassa och styrka samt en ökande inlagring av fett och stödjevävnad.  När vi blir äldre förlorar vi mellan 2,5 till 4 procent i benstyrka per år, män i högre utsträckning än kvinnor. Äldre personer strax under 70 år har jämfört med 30 år yngre en nästan halverad syreupptagningsförmåga, vilket är ett mått på den fysiska kapaciteten/konditionen.
Forskarna talar om två sorters åldrande, det kronologiska, det vill säga det antal år vi är, och det biologiska, den fysiska förmågan.

Kraftverken sinar

I sin studie av de molekylära mekanismerna bakom musklernas åldrande har forskarna funnit två huvudsakliga förändringar i den åldrande muskelcellen. Den ena är en sjunkande aktivitet i de gener som reglerar mitokondriernas arbete (mitokondrierna brukar beskrivas som cellens kraftverk).

– Det är den mest betydelsefulla förändringen som vi ser i muskelcellen som är kopplad till åldrande, berättar Ola Hansson.

Den andra är en ökad aktivitet i det så kallade komplementsystemet (en del av vårt immunförsvar).

– Det orsakar en låggradig kronisk inflammation som negativt påverkar muskelns kapacitet.

För en del av generna påverkar övervikt och fetma genaktiviteten i muskelcellen på liknande sätt som ökande ålder.

Träning bromsar muskelåldrandet

Forskargruppen kan även visa att fysisk aktivitet motverkar skelettmusklernas biologiska åldrande.

– Det är påfallande att av de 21 gener som reglerar syreupptagningsförmågan arbetar 20 av dem i motsatt riktning mot åldrande, det vill säga när stigande ålder gör att genaktiviteten i mitokondrierna minskar så gör träning att den ökar, konstaterar Ola Hansson.

På samma sätt är det med generna som styr komplementsystemet vilka får en ökad och skadlig aktivitet med åren så minskar fysisk aktivitet genaktiviteten.

– Det är inte fel att säga att träning bromsar det muskulära åldrandet.

Användarvänlig muskelatlas

Bakom atlasen över genaktiviten i muskelcellen ligger ett mycket stort arbete, forskarna har använt data andra forskare samlat in och publicerat i olika sammanhang. Problemet är att det tidigare inte varit användarvänligt.

– Olika grupper har använt olika tekniker och olika sätt att sammanställa sina resultat. Vi har ordnat resultaten från mängder av undersökningar på ett enhetligt sätt och publicerat dem på internet till gagn för alla forskare som är intresserade. Vi har verkligen rättat till en brist, säger Ola Hansson.

Den nya atlasen öppnar vägen för studier som kan svara på frågor som om det är skillnad mellan män och kvinnor vad gäller förändringar i genaktivitet vid fysisk aktivitet, vilken roll kroppsvikten spelar och så vidare.

– Fast sedan länge är det välkänt att all fysisk aktivitet är bättre än att bara sitta still, säger Ola Hansson.

Text: TORD AJANKI