Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

När värderingar krockar

2016-06-01

Grönsaksmarknad_Flickr_22254693864_2fc537bfbd_z

Vad händer när migranter möter svenska värderingar kring sexualitet som strider mot den egna kulturens normer. Forskaren Pernilla Ouis menar att en ömsesidig förståelse bara kan nås genom möten och samtal kring värderingsfrågor.

– Vad är det som är så farligt med att vara homosexuell eller att man själv får välja sin partner? För att kunna förstå varandra måste vi inkludera hela familjen eller gruppen i en öppen diskussion, säger Pernilla Ouis, docent i hälsa och samhälle vid Malmö högskola med inriktning mot etniska relationer.

Sverige är extremt

Pernilla Ouis beskriver Sverige som extremt i synen på individens rättigheter när det gäller sexualitet. Hon hänvisar till World Value Survey som visar att det finns en skillnad mellan mer traditionella samhällen och samhällen som Sverige som sätter individualism och rationalitet högst. Skillnaderna i värderingar blir som mest synliga i frågor rörande sexualitet, homosexualitet, abort och kvinnors rättigheter. Det kan leda till kulturkrockar i mötet med Sverige, menar hon.

– Om man är väldigt förankrad i sin grupp eller kulturella sammanhang påverkar det förstås den sexuella hälsan om utomäktenskapliga förbindelser eller homosexualitet inte accepteras, om du inte kan bejaka din sexuella identitet, säger Pernilla Ouis, som betonar att dessa tabun kan finnas inom flera kulturer och religioner.

– Även ett land som USA står långt ifrån oss i synen på till exempel abort. Det har ofta med religion att göra men inte med en viss religion, säger Pernilla Ouis.

Individen kontra kollektivet

Traditionen väger tungt. Om den svenska livsstilen kan beskrivas som rationell och individualistisk finns det kulturer med ett mer kollektivt synsätt. Att ett giftermål blir hela släktens angelägenhet beror, enligt Pernilla Ouis, inte bara på patriarkala strukturer utan om ekonomi och fattigdom. Det handlar alltså inte om någon särskild religiös eller etnisk grupp som är annorlunda än majoriteten i Sverige, utan om människor som migrerat från samhällen som är organiserade utifrån släktskap och tradition, och där välfärdsstaten är svag

– I en mer kollektiv kultur har man fortfarande många gånger kvar starka ekonomiska skyldigheter mot dem som är kvar hemma, och för att klara det gifter man sig med någon i det gamla hemlandet. Även om man kommer till Sverige kan man alltså inte självklart anamma det vi ser som frihet när det gäller relationer, säger Pernilla Ouis.

Fördomar åt båda håll

Som individ är det väldigt svårt att bryta sig loss ur starka kollektiva strukturer som familjen, släkten, grannskapet. Det finns enligt Pernilla Ouis en risk att de konservativa dragen förstärks när man kommer till Sverige. Familjen blir den domän man fortfarande kan kontrollera när man är marginaliserad i ett nytt land.

– Öppnar man inte för att det är ok att gifta sig med någon utanför den egna gruppen bevaras ett förstagenerationsperspektiv, det blir svårare att integreras i det svenska samhället, säger hon.

Men Pernilla Ouis menar att det finns fördomar åt båda håll: vi ser inte de förändringar som många familjer som migrerat hit genomgår. Många etniska svenskar har fördomar om att kvinnor är ”egendom” i andra kulturer och totalt rättslösa.

– Så är det förstås inte även om det finns skillnader i synen på sexualitet och moral, säger Pernilla Ouis.

Av egen erfarenhet vet Pernilla Ouis att det går att ”förhandla fram” kompromisser som kan accepteras av alla.

– Många gånger står vi inte så långt ifrån varandra i synsätt som man kan tro. Vi säger inte att man måste vara gift för att ha sex, men många svenskar värderar en sak som trohet väldigt högt. Vi har en stark kärleksideologi – att man ska vara kär i den man har sex med.

Pernilla Ouis tycker man måste vara lyhörd och nyfiken i diskussioner om värderingsfrågor, men samtidigt ifrågasättande

– Har vi skilda synsätt måste vi kunna prata med varandra om det, i föreningslivet eller på föräldramöten. Vad är det föräldrar är rädda för ska hända om åttaåringar i baddräkt badar tillsammans? Vi måste prata om innebörden i begrepp som moral och skam.

Text: MAGNUS JANDO

Foto: Dalyan market, Turkey, Reflectedserendipity;