Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Var tionde minut drabbas någon av cancer

2011-02-04

Var tredje person i Sverige insjuknar någon gång i livet i cancer. Det är 50 000 patienter om året – en var tionde minut. Det har gett namnet på den film som beskriver den gränsöverskridande forskning och kliniska verksamhet som bedrivs i södra Sverige.

Här bildades i höstas också landets första regionala cancercentrum, RCC Syd.

Filmen Var tionde minut…belyser det viktiga nära samarbetet mellan olika delar av Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Här förs patientnära forskning direkt över till forskarbänken och svaren härifrån går direkt tillbaka till kliniken och de multidisciplinära och tvärprofessionella teamen.

Forskare och kliniker arbetar sida vid sida för att forma den bästa möjliga vården för cancerpatienter. Utbyggnaden av ett regionalt cancercentrum för södra Sverige, RCC Syd, är en viktig del i strategin.

Antalet cancerpatienter kommer sannolikt att fördubblas fram till 2030 och i Skåne får fler invånare lung-, bröst och tarmcancer än i riket i övrigt. Förebyggande verksamhet och skräddarsydda behandlingar för den enskilde individen är avgörande för att möta hotet från cancern.

Den nationella cancerstrategin förordar ett samlat grepp inom cancersjukvården. Uppdraget är att minska den splittring och ojämlikhet som präglat stora delar av cancersjukvården. För att motverka detta startar nu sex regional cancercentra i landet.

RCC Syds arbete omfattar Södra sjukvårdsregionen, dvs Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge.

Pressmeddelande från Lunds universitet och Region Skåne, 3 februari 2011