Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Välj matgenre efter gener

2012-08-16

DNAspiralDen pågående debatten om LCHF-dieten har kanske missat en bit… Att vår livsstil påverkar hälsan är inget nytt men vad spelar generna för roll i detta sammanhang? Sedan bara några år tillbaka är det möjligt att studera alla människans gener och vi kan i dag börja lägga ihop pusslet om hur kost och gener samspelar för att kunna förebygga olika sjukdomar. Våra senaste resultat visar att kost och gener samspelar med tanke på kolesterol- och blodfettsnivåer. 

Alla människor har nästan helt identiskt DNA men det finns små genetiska skillnader som gör oss till unika individer. Skillnaderna är alldelesvalnoet naturliga men de gör att vi har olika anlag för att till exempel utveckla vissa sjukdomar.  I jakten på bättre hälsa studerar jag och min forskargrupp kopplingen mellan olika genvarianter och den kost man äter.

Olika gener – olika fettomsättning

Det finns flertalet gener som är kopplade till nivån av kolesterol och blodfetter. För mycket fett och fel sorts fett i blodet kan leda till att en inflammationsprocess sätts igång vilket kan skada blodkärlen i kroppen och leda till hjärt-rapsoljakärlsjukdom. Vi har studerat en genetisk variant som är viktig för fettomsättningen i kroppen. Resultaten visar att beroende på vilken genetisk variant av genen en person har, har kostens kvot av omega-3- och omega-6-fettsyror samt innehåll av omega-3 ”fiskfettsyrorna” EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra )olika påverkan på kolesterol- och blodfettsnivåerna. Alltså kan personer med en viss genetisk variant ha bättre kolesterol och blodfetter än andra beroende på hur de omsätter fettet från kosten.

Förebygga med rätt kost

I dagens sjukvård är det stort fokus på att utveckla effektiva mediciner och behandlingsmetoder. Men vår tanke är att det skulle vara ännu bättrelax, broccoli och blomkaal om sjukdomstillståndet kan fördröjas eller helt utebli. Som näringsforskare ligger mitt fokus på kostens inverkan på gener och deras samspel med tanke på risken för hjärt-kärlsjukdom. Våra resultat tyder på att framtidens medicin skulle kunna innebära att personer med en viss genetisk variant, som är viktig för fettomsättningen och hälsan, skulle kunna förebygga hjärt-kärlsjukdom genom att äta en viss kost. Särskilt viktigt, med tanke på dessa gener, kan vara att äta rätt sorts och mängd fett.

Individanpassade strategier

Det finns mycket som vi inte känner till inom detta nya forskningsområde. Får vi djupare kunskap om hur kost och gener samspelar kan vi sannolikt få förbättrade möjligheter att förebygga ”dåliga blodfetter” och hjärt-kärlsjukdom med hjälp av individanpassade strategier. Vår forskning är framtidens medicin på spåret och det kommer innebära att man måste ta hänsyn till både kost och gener. Att välja mat efter smak kanske kommer att ändras snart…

Text: SOPHIE HELLSTRAND

Foto: Dreamstime (DNA) och Colourbox (övriga)