Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vad kan jag bidra med i kampen mot resistenta bakterier?

2013-06-03
Foto: Scanpix

Undvik att bli smittad

• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten! God handhygien vid matlagning, toalettbesök och vid infektioner är a och o.

Dessutom vid utlandsresa

• Undvik kranvatten, is och frukt och grönsaker som blivit sköljda i kranvatten.

• Ät mat som värmts upp ordentligt.

• Undvik äggprodukter som t.ex. glass samt opastöriserad mjölk och färskost gjord på opastöriserad mjölk.

Om du blir sjuk

• Lita på doktorn om han/hon säger att antibiotika inte behövs. Kräv inte recept!

• Det är viktigt att känna till att vanliga infektioner i övre luftvägarna (t.ex. öroninflammation, halsinfektion, bihåleinflammation, långvarig hosta) ofta är självläkande och att man i de flesta fall inte blir fortare frisk med antibiotika.

• Om du får antibiotika utskriven – följ doseringen och avbryt inte behandlingen i förtid!