Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vad händer i brosket vid artros?

2013-11-05

Artros är en sjukdom som kommer smygande och som drabbar många. Vanligast är att man får ont i sina knän som svullnar upp och värker. Men även artros i höftled och fingrar är vanliga.

Vid artros förändras brosket i leden så att dess yta blir ojämn, och så småningom kan brosket helt försvinna.

Läs mer om symptom och behandling vid artros

Vad händer i brosket vid artros?

Schematisk bild av ett friskt brosk (ovan till vänster)

Rutmönstret föreställer det repliknande nätverk av fiberproteinet kollagen som utgör broskets ”armering”. ”Flaskborstarna” inuti nätverket kallas aggrekan och består av en proteinkedja till vilken sockermolekyler är bundna. Aggrekanet spelar en viktig roll genom att suga in vatten så att brosket blir utspänt och lagom elastiskt. Vid artros minskar broskets innehåll av aggrekan.

Brosk som utsatts för överbelastning (ovan till höger)

Överbelastningen kan bero på en ledskada eller på att musklerna inte orkar bära upp den vikt som belastar leden. Enligt den ”artroshypotes” som många forskare idag tror på är det en sådan överbelastning som så småningom får broskets armering att gå sönder. Detta gör att brosket tar in alltför mycket vatten och blir svullet, vilket ökar risken för ytterligare skador på det armerande nätverket.

ILLUSTRATION: CARIN CARLSSON/RITBOLAGET

TEXT: INGELA BJÖRCK

FAKTA: LEIF DAHLBERG