Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vad är sepsis?

2018-11-06
Illustration: Bo Jönsson

1. Sepsis börjar ofta med en lokal infektion som till exempel lunginflammation, urinvägsinfektion eller sårinfektion.

2-3. Om bakterierna sprider sig eller utsöndrar giftiga ämnen till blodomloppet kan immunförsvaret överreagera – vilket leder till inflammation i hela kroppen.

4. Blodkärlen börjar läcka och blodtrycket sjunker.

5. Blodet får svårt att transportera syre till kroppens organ. Detta kan leda till att viktiga organ som hjärta, lungor och njurar skadas, vilket i värsta fall kan leda till döden.

Källa: Sepsisfonden

Sepsis i siffror

Lär dig känna igen symtom vid sepsis