Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vad är normal bröstmjölk?

2013-09-03

Mjölkstockning är nära förknippat med överanvändning av antibiotika, framför allt i ett globalt perspektiv. Många kvinnor självläker dock men idag vet man inte varför. Att kunna skilja ut de kvinnor som verkligen behöver antibiotika skulle leda till kraftigt minskad antibiotikaanvändning.

Barnmorskan Linda Kvist och den internationella forskargrupp hon tillhör har fått ett stort forskningsanslag från USA:s National Science Foundation. Gruppen ska försöka svara på om det finns en normal bakteriepopulation i bröstmjölken och vad som händer i bröstet när mjölkstockning uppstår. På sikt kan det leda till en lägre antibiotikakonsumtion i samband med mjölkstockning.

Läs mer om Linda Kvists forskning

Bidrar mjölkstockning till antibiotikaresistens?

Stor självläkande kraft vid mjölkstockning