Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vad är njursvikt?

2014-03-10

Idag ökar njursjukdomarna som en följd av våra välfärdssjukdomar. De stora folksjukdomarna som högt blodtryck och diabetes skadar många gånger på sikt också njurarna.

Vård av kronisk njursjukdom är oerhört krävande för patienterna och också mycket kostsamt för vården. Förebyggande insatser är därför viktigt att sätta in i ett så tidigt skede som möjligt.

Njurarna har en livsviktig funktion i kroppen när det gäller att rena blodet från restprodukter som inte behövs, till exempel från nedbrytningen av proteiner i den mat vi äter. Dessa restprodukter förs sedan ut ur kroppen med urinen.

Andra viktiga funktioner för njurarna är att reglera kroppens salt- och vätskebalans, delta i regleringen av blodtrycket m.m.

Akut eller kronisk

människor på en gata
Foto: Colourbox

Njursvikt finns i två former – akut och kronisk.

Akut njursvikt kan orsakas av bl a vätskebrist, hjärtsvikt, svår infektion eller inflammation.

Kronisk njursvikt är den vanligaste formen av njursjukdom och njurarnas funktion försämras då långsamt under många år.

Orsaker

Vanligaste orsakerna till kronisk njursvikt är långvarig diabetes, hjärt-kärlsjukdom ( i form av dåligt kontrollerat blodtryck, åderförkalkning m.m.) eller njurinflammation.

Blir njurfunktionen till slut så dålig att reningsfunktioner m.m. inte räcker till, kan det bli aktuellt med dialys och/eller njurtransplantation.

Text: NINA NORDH

Källa: Matthias Hellberg, specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus och 1177.se