Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vaccin – så funkar det

2013-03-28

vaccinering

Genom vaccination blir man immun utan att först behöva insjukna och exponera sig för en sjukdoms risker. Kroppen tillförs en mindre mängd av det smittämne som man vill skydda sig mot (t.ex. ett virus eller en bakterie). Ämnet kallas antigen.

Antigenerna är vaccinets viktigaste komponent. För att hitta de mest lämpliga antigenerna för ett vaccin kartlägger först forskarna hur de smittbärande partiklarna uppträder och fungerar. Hur får de fäste och hur angriper de kroppens olika system? I modern forskning sker kartläggningen på molekylnivå för att man ska kunna plocka ut ett antigen som med stor precision motsvarar de eftersökta egenskaperna.

Ofta tillsätts även adjuvans, ett medel för att förstärka effekten. Väl i våra kroppar kommer antigenet leda till att vi bildar s.k. antikroppar som skyddar oss mot sjukdomen.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Foto: ROGER LUNDHOLM