Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Uppföljningsprogram positivt för barn med typ 1-diabetes

2011-10-10

Barn upp till två år som har utvecklat typ 1-diabetes drabbas mer sällan av s.k. syraförgiftning vid sitt insjuknande om de deltar i ett långsiktigt program med uppföljning och information. Det visar en internationell undersökning från Lunds universitet.

I undersökningen jämfördes hälsotillståndet hos ett stort antal barn i samband med att de fick diagnosen typ 1-diabetes. Rönen har nyligen publicerats i den amerikanska vetenskapliga tidskriften Diabetes Care, och undersökningen är den första som samlar data från ett flertal länder.

Internationellt samarbete

Barn med ärftlig diabetesrisk i den internationella TEDDY-studien jämfördes med andra barn som ingår i de nationella diabetesregistren i Sverige, Finland, Tyskland och USA. Totalt 79 barn ur TEDDY-studien som var yngre än fem år när de fick sin diagnos jämfördes med ca 3 500 barn i motsvarande ålder från de fyra länderna. 

Helena Elding Larsson, forskare vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, har lett undersökningen. I sin roll som läkare är hon medicinskt ansvarig för TEDDY-barnen och utgångspunkten har varit att undersöka om det har mätbart positiv effekt att barn deltar i studien. 

Helena Elding LarssonStörst skillnad för små barn

Resultaten visar att TEDDY gör stor skillnad bland barn som ännu inte fyllt två år. Vid diagnostillfället för typ 1-diabetes hade 15 procent av TEDDY-barnen insjuknat i s.k. syraförgiftning (ketoacidos) som är ett allvarligt – och i vissa fall livshotande – tillstånd pga insulinbrist. Motsvarande siffra bland undersökningens övriga barn i samma ålder låg mellan 39 och 54 procent. 

– De goda resultaten för barnen i TEDDY-studien är förmodligen en kombination av föräldrarnas medvetenhet och att barnen följs noggrant, säger Helena Elding Larsson. 

Även för barnen som passerat två års ålder upptäcktes skillnader, men de var inte lika stora. I denna grupp hade 11 procent av TEDDY-barnen insjuknat i syraförgiftning medan siffran för barnen i de övriga registren varierade mellan 17 och 36 procent. De högsta talen fanns bland de tyska och amerikanska barnen. 

Tidigt hitta faktorer som förvärrar sjukdomen

I TEDDY följs barn med förhöjd ärftlig risk för typ 1-diabetes med målet att finna faktorer som bidrar till sjukdomens utveckling. Fokus är bland annat på om barnen utvecklar antikroppar mot sina betaceller, den celltyp som producerar kroppens insulin. Antikropparna är viktiga eftersom de är en tidig signal på diabetesrisk. I deltagande familjer får föräldrarna noggrann information om sitt barns diabetesrisk och sjukdomens symptom, och därtill görs provtagningar med koppling till blodsockret.

I Sverige insjuknar varje år ca 700-800 barn i typ 1-diabetes. Störst risk för syraförgiftning finns i åldersgruppen upp till två år där i genomsnitt 30-50 procent drabbas av detta tillstånd.

Text: Björn Martinsson 

Nyhet från Medicinsk fakulteten Lunds universitet 7 oktober 2011