Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Unikt hjärtingrepp vid Skånes universitetssjukhus

2017-02-03

Skånes universitetssjukhus genomfördes nyligen ett unikt ingrepp med magnetnavigeringssystem på en patient med hjärtrytmrubbning och allvarligt medfött hjärtfel. Ingreppet genomfördes på ett delvis nytt sätt med hjälp av det avancerade magnetnavigeringssystemet för ablationsbehandling i hjärtat. Ingreppet kräver hög kompetens inom anestesi och röntgen och Skånes universitetssjukhus är i nuläget det enda sjukhus Sverige som kan utföra behandlingen. 

Operationen utfördes vid SUS i Lund av Ole Kongstad tillsammans med en av världens ledande experter på denna typ av ingrepp, Sabine Ernst som vanligtvis är verksam vid Royal Brompton Hospital i London. Ingreppet, som skedde utan komplikationer är det första av denna typ i Sverige som genomförts på en patient med komplext medfött hjärtfel.

– Gruppen patienter med allvarliga medfödda hjärtfel som överlever till vuxen ålder är växande, och många av dessa behöver behandling mot hjärtrytmrubbningar. Redan i nuläget tar vi emot fler och fler patienter från hela landet med medfödda hjärtfel för ablationsbehandling, och med denna nya teknik har vi öppnat dörren för att kunna bota fler patienter med komplexa hjärtfel på ett effektivt och säkert sätt, säger Rasmus Borgquist överläkare och sektionschef, hjärtsjukvård vid Skånes universitetssjukhus.

Ny robotnavigering

Sedan en tid har ny teknik för att manövrera katetrar i hjärtat, magnetbaserad robotnavigering – ”Stereotaxis” – utvecklats. Metoden bygger på att operatören med hjälp av styrbara magneter runt patienten kontrollerar kateterns rörelser. Genom att variera styrkan i magnetfältet kan läkaren, via en dator, bestämma var behandlingen ska ske med mycket hög precision och det går snabbare att nå de delar av hjärtat som är svåra att komma åt. Risken för komplikationer är också mindre. då ett för hårt tryck sker mot vävnaden, minimeras.

Vi operationen på SUS kunde ablationskatetern, magnetnavigeringen och den detaljerade tredimensionella rekonstruktionen av hjärtat styras via ett instick i ljumsken till stora kroppspulsådern, förbi aortaklaffen, vidare genom hjärtkammaren och AV klaffen för att slutligen kartlägga och behandla rytmrubbningen i förmaken.

Text: ANNA-LENA BOIVE