Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ungdomars förväntningar speglar traditionella könsroller

2016-06-01

Kvinnor ska vara passiva och vackra medan män ska vara aktiva och prestera. Det är vad ungdomar förväntar sig i sexuella situationer.

barbie1

– Förändringar av genusnormer sker successivt och tar tid. Här spelar skolan en viktig roll, säger Eva Elmerstig, sexolog och forskare vid Malmö högskola.

Många unga tjejer är idag vana att ta för sig och prestera i såväl skolan som på arbetsmarknaden. Men trots årtionden av aktivt jämställdhetsarbete har lite skett på det sexuella området.

eva_elmerstig 041
Eva Elmerstig. Foto: Tove Smeds

– Många unga kvinnor vill stå emot genusnormerna de ständigt matas med, men det är inte lätt. För många är det en inre kamp, säger Eva Elmerstig.

Hon har i många år forskat om hur genusnormer och ideal påverkar människor i sexuella situationer. Nyligen genomförde hon en stor studie med 3 000 heterosexuella 18-åringar för att ta reda på hur genusnormer och kroppsideal påverkar ungdomarna i sexuella situationer, som petting, oralsex och samlag.

– Båda könen upplever stora förväntningar, men dessa ser väldigt olika ut beroende på om du är kvinna eller man.

Genusnormerna starka på det sexuella området

För kvinnorna är en vacker kropp viktigt, inte bara när hon rör sig i det offentliga rummet utan också i den privata sexuella situationen.

– Männen har mindre krav på sig när det gäller utseendet, men det har skett en förändring. Idag upplever fler män att det förväntas att de ska ha en smal och muskulös kropp att visa fram, säger Eva Elmerstig, som menar att det kan hänga samman med den ökande exponeringen av manskroppen i till exempel media.

– De traditionella genusnormerna är fortfarande mycket starka på det sexuella området, även bland ungdomar. Männen förväntas vara aktiva och drivande, de ska vara dominanta och känner krav på att de ska vara ”bra i sängen”.

Förväntningar inför sex kan få negativa konsekvenser

Att ständigt prestera och inte ha utrymme att visa sin sårbarhet och osäkerhet gör det svårt att verkligen vara i den sexuella situationen.

– Erektionen blir central och skulle den svikta känns det som ett stort misslyckande.

Till skillnad från männen upplever kvinnorna att de ska vara passiva och inte ta för mycket sexuella initiativ.

– Känner du dig i underläge tar du inte den plats du behöver, du uttrycker inte din vilja, vilket kan leda till att njutningen och möjligheten till orgasm minskar. Det kan också innebära att du går med på att göra saker som du inte vill.

Oavsett hur förväntningarna ser ut så menar Eva Elmerstig att de kan få negativa konsekvenser.

Vad kan man då göra för att skynda på processen att förändra genusnormerna? Eva Elmerstig menar att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan spela en viktig roll om man tidigt aktivt arbetar med ungdomars förväntningar.

– Det kan till exempel handla om att diskutera olika sexuella situationer, men också om undervisning.

Text: CHARLOTTE LÖNDAHL BECHMANN